fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Świat

Kazachstan oferuje atrakcyjne warunki dla biznesu

materiały prasowe
Perspektywy współpracy gospodarczej między Polską i Kazachstanem, a także szanse dla polskiego biznesu, jakie daje ekspansja w Kazachstanie, były głównymi tematami okrągłego stołu „Możliwości inwestycyjne w Kazachstanie dla polskich przedsiębiorców", zorganizowanego przez Ambasadę Republiki Kazachstanu.

Materiał powstał we współpracy z Ambasadą Republiki Kazachstanu

Alim Kirabayev, ambasador Kazachstanu w Polsce, podkreślał, współpraca między naszymi krajami w różnych obszarach gospodarki jest bardzo ważna. A nabiera szczególnego znaczenia w obecnej sytuacji. – Pandemia ma negatywny wpływ na wszystkie aspekty życia we wszystkich krajach. Warunki utrzymania i rozwoju międzynarodowej współpracy handlowej i gospodarczej znacznie się skomplikowały, co wymaga intensywniejszych i bardziej skoordynowanych działań państwa i biznesu – wskazał Alim Kirabayev.

Ambasador mówił także o współpracy między naszymi krajami. – Przed pandemią Kazachstan i Polska utrzymywały bliską i owocną współpracę gospodarczą. W ciągu ostatnich trzech lat wymiana handlowa między naszymi krajami osiągnęła wysoki poziom wzajemnych obrotów handlowych: w 2017 roku – 1,2 mld euro, w 2018 – 1,9 mld euro, a w 2019 – 1,8 mld euro – przypominał. – Naszym celem jest nie tylko utrzymanie tempa, ale zintensyfikowanie współpracy gospodarczej między naszymi państwami i osiągnięcie w najbliższej perspektywie jeszcze wyższych wartości wzajemnej wymiany handlowej.

Alim Kirabayev akcentował, że w zmieniającym się otoczeniu biznesowym i gospodarczym nasze kraje muszą utrzymać swoją pozycję konkurencyjną, co wymaga nowych rozwiązań. – Szczególnie istotne jest uproszczenie głównych połączeń logistycznych i transportowych między naszymi krajami w celu zwiększenia wzajemnego eksportu. Kluczowym elementem jest także rozwój technologii – mówił ambasador. Zaznaczył równocześnie, że rząd Kazachstanu opracował i wdrożył bezprecedensowe środki w celu zapewnienia bezpiecznych warunków działania dla inwestorów zagranicznych, a także dodatkowe instrumenty wsparcia fiskalnego, prawnego i finansowego bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Kazachstanie.

Ambasador przypomniał, że w Kazachstanie, w różnych sektorach gospodarki, działa 108 polskich firm, które korzystają z ulg i preferencji zapewnianych przez państwo. Podał też przykład Polpharmy, która w ciągu dziewięciu lat od wejścia do Kazachstanu stała się liderem na kazachstańskim rynku farmaceutycznym.

materiały prasowe

– Ambasada realizuje szereg inicjatyw skierowanych do kluczowych sektorów gospodarki, które będą sprzyjać zacieśnieniu współpracy między biznesem kazachstańskim i polskim. Kazachstan jest gotowy zaoferować polskiemu kapitałowi i technologiom unikalne możliwości w sektorze rolnictwa, transporcie i logistyce, energetyce odnawialnej, IT i branży farmaceutycznej, z perspektywą dostępu do rynków Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Chin i Azji Środkowej – zaznaczył Alim Kirabayev. Zachęcił także polski biznes do aktywnego udziału w kazachstańsko-polskich projektach inwestycyjnych.

Atuty rolnictwa Kazachstanu i możliwości inwestycyjne w tym sektorze przedstawił Dairbekov Nurbek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa. – Obecnie rolnictwo Kazachstanu szybko się rozwija i jest sektorem z największymi perspektywami – zaznaczył. Na wsi mieszka ok. 42 proc. ludności Kazachstanu, dlatego państwo od 2017 r. realizuje program rozwoju rolnictwa. – Oferujemy szerokie możliwości inwestycji w sektorze rolnym. Mamy bardzo różnorodną ofertę: ponad 200 mln hektarów ziemi, dostęp do ważnych rynków eksportowych, wsparcie państwa, a także zachęty inwestycyjne, ochronę praw inwestorów czy zasoby finansowe. Naszym atutem jest również korzystne położenie między Europą a Azją, które daje znaczący potencjał logistyczny – wymieniał Dairbekov Nurbek. Dodał, że kazachstański sektor rolny prowadzi eksport do przeszło 70 krajów. Głównymi towarami eksportowymi są owoce, warzywa, mięso, nabiał oraz produkty przetwórstwa. Podkreślił, że dobremu klimatowi inwestycyjnemu sprzyja stabilność polityczno-gospodarcza Kazachstanu.

Aleksander Siemaszko, zastępca dyrektora Departamentu Handlu i Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii wskazał, że Kazachstan jest najważniejszym partnerem gospodarczym Polski w regionie Azji Centralnej i jednym z liderów wzrostu eksportu w ostatnich latach. – W zeszłym roku eksport rósł dwucyfrowo, w tempie 15 proc. Dane za osiem miesięcy tego roku wskazują na prawie 50-proc. wzrost. W niezwykłe trudnych warunkach pandemiczny, warunkach turbulencji w gospodarce światowej te cyfry musza imponować – mówił Aleksander Siemaszko. – Według naszych prognoz, polski eksport do Kazachstanu w tym roku osiągnie rekordową wartość, przekraczając 800 mln dol., podkreślam – mimo globalnego spadku wolumenu obrotu towarami i usługami – dodał. Wyraził także nadzieję, że tego typu spotkania mogą się przyczynić do nawiązywania kontaktów biznesowych między firmami z naszych krajów, bo, jak zaznaczył, Kazachstan jest niezwykłe atrakcyjnym rynkiem dla polskiego biznesu. Przypomniał także o szerokiej gamie instrumentów wsparcia finansowego oferowanego przez BGK czy Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, programach promocji branżowej i innych formach wsparcia finansowego skierowanych do małych i średnich firm wchodzących na nowe rynki.

O tym, jakie w obecnej globalnej sytuacji są priorytety inwestycyjne w Kazachstanie, jakie działania podejmowane są w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej kraju i na jakie wsparcie mogą liczyć polskie firmy, które chciałby wejść na rynek kazachstański mówił Ardak Zebeshev, zastępca przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego MSZ Kazachstanu. Podkreślił, że prawodawstwo kazachstańskie jednakowo traktuje wszystkich inwestorów, zarówno zagranicznych i krajowych. – Ministerstwo Spraw Zagranicznych wspiera inwestycje zagraniczne i stara się pomagać inwestorom. Dlatego została stworzona specjalna infolinia dla biznesu. Staraliśmy się zapewnić pomoc związaną z dostawami surowców, sprzętu i innymi sprawami logistycznymi – podał Ardak Zebeshev.

W celu wsparcia inwestorów MSZ prowadzi również różne działania pomocnicze, związane m.in. z ulgami celnymi czy podatkowymi. Ardak Zebeshev przypomniał, że Kazachstan zapowiedział ostatnio wprowadzenie nowego instrumentu, który będzie pomagał w uzyskaniu ulg inwestycyjnych, jak również zaoferuje możliwość zrekompensowania poniesionych wydatków i zwolnienia z podatków. Wsparciem biznesu jest też Rada Inwestorów Zagranicznych, a także Rada Koordynacyjna ds. Przyciągania Inwestycji i Poprawy Klimatu Inwestycyjnego. W Astanie powstało również Międzynarodowe Centrum Finansowe, które pomaga w ochronie praw inwestorów.

Przedsiębiorcy z obu krajów mogą liczyć na pomoc Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. Janusz Piechociński, prezes Izby, były wicepremier i minister gospodarki podał, że w ostatnich latach ok. 1,5 tys. polskich firm eksportowało towary do Kazachstanu, a importowało ok. 150. Jak mówił, polskie firmy chcą obecnie pełnić funkcję hubu dla firm kazachstańskich na rynku europejskim.

Jego zdaniem, jednym z powodów, dla którego w UE jest niewiele towarów z Kazachstanu, jest stosunkowo mała liczba kontaktów między przedsiębiorcami. – Dlatego proponuję nowe kanały kontaktu dla poszukiwania partnerów, które pomogą zwiększyć ich udział na rynku europejskim – mówił Janusz Piechociński. Aby ułatwić nawiązywanie kontaktów między firmami z Polski i Azji, Izba stworzyła Projekt Centrum Polska Azja. Centrum służy pomocą firmom z krajów azjatyckich, które chcą wejść na rynek UE.

Mianem partnerstwa strategicznego określił współpracę Polski i Kazachstanu Timur Tilinin, zastępca prezesa Spółki Narodowej „KAZAKH INVEST". – Chcemy rozszerzyć tę współpracę szczególnie w takich dziedzinach, jak rolnictwo, przemysł farmaceutyczny i energetyka odnawialna – wskazał Timur Tilinin.

– Priorytetem rozwoju przemysłu rolnego jest wdrażanie nowych technologii, a także przetwórstwo zorientowane na eksport. W czasach pandemii obserwujemy wzrost popytu na produkty medyczne i farmaceutyczne. Międzynarodowi inwestorzy są coraz bardziej zainteresowani tymi segmentami rynku w Kazachstanie. Mamy ambitny plan rozwoju przemysłu farmaceutycznego w latach 2020-2025. W jego ramach można ubiegać o zwrot wydatków związanych z badaniami klinicznymi czy zawarciem umów długoterminowych – dodał. Przedstawił także plany rozwoju zielonej energetyki do 2050 r.

O działaniach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na rzecz współpracy międzynarodowej biznesu mówiła Magdalena Rowińska, zastępca dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu w KOWR. – Przedsiębiorcy, którzy mają aspiracje eksportowe, poszukują stabilnych, długoletnich relacji biznesowych, tak by móc wprowadzić swoje produkty na rynki zagraniczne. Szukają także rynków, które są przyjazne dla biznesu, bez zbędnej biurokracji, na których jest dobrze rozwinięta sieć dystrybucyjna i gdzie łatwo mogą uzyskać informacje na temat wiarygodnych importerów – wskazała.

– Wspieramy ich poprzez działania informacyjne i promocyjne – od seminariów dotyczących uwarunkowań prowadzenia biznesu na rynkach zagranicznych, poprzez organizację udziału w zagranicznych wydarzeniach wystawienniczych po organizację misji handlowych wyjazdowych i przyjazdowych. Wydajemy regularnie broszury informacyjne – wymieniała Magdalena Rowińska.

Dlaczego polskie firmy powinny być obecne w Kazachstanie? – Bo inni już tam są! Kazachstan jest jednym z głównych kierunków inwestycyjnych dla firm z Holandii, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych – wskazał Sławomir Majman, wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego. Jego zdaniem, miejsce Chin w ładzie gospodarczym po padnemii będzie znacznie istotniejsze niż dziś. A firmy z Kazachstanu mają tam zdecydowanie lepszą pozycję od polskich. Kazachstan będzie też największym, poza Chinami, beneficjentem Nowego Jedwabnego Szlaku. To z tego kraju prowadzą aż cztery główne korytarze handlowe w ramach tej inicjatywy, m.in. europejski, przechodzący także przez Polskę. – Jest wiele możliwości wykorzystania pozycji, talentów i doświadczeń naszych przyjaciół z Kazachstanu, jeżeli chodzi o współpracę z Chinami. To po pierwsze obszar logistyki, po drugie wykorzystanie stref ekonomicznych na granicy z ChRL, a po trzecie reeksport do Chin przez Kazachstan przede wszystkim żywności, ale nie tylko – podsumował Sławomir Majman.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA