fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Opinia Rady Wykonawczej ENCJ na temat przyjętych poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

123RF
Europejska Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) wyraziła zaniepokojenie zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa, nad którymi pracują parlamentarzyści.

Chodzi o projekt ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, który do Sejmu skierował prezydent Andrzej Duda.

W wydanej dzisiaj opinii Rada Wykonawcza Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) stwierdziła, iż jest bardzo zaniepokojona informacją, iż Komisja Sprawiedliwości Sejmu RP przyjęła szereg daleko idących poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa i zrobiła to, tak jak poprzednio, bez właściwej konsultacji z KRS.

Jak czytamy, oczekuje się, iż poprawki zostaną zatwierdzone przez Parlament i Senat w ciągu najbliższych dni.

Poprawki dotyczą w szczególności prawa do zgłaszania kandydatów na 15 sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa - będą je miały nie tylko grupy 2000 obywateli oraz 25 sędziów, lecz także 25 prokuratorów, adwokatów, radców prawnych lub notariuszy. Każdy klub parlamentarny będzie mógł wybrać do dziewięciu swoich kandydatów na członka KRS z tej listy, a odpowiednia komisja parlamentarna stworzy listę 25 kandydatów - będzie ona miała obowiązek umieścić przynajmniej jednego kandydata zgłoszonego przez każdy klub. Następnie lista zostanie przekazana do Parlamentu, który zagłosuje za przyjęciem listy większością 3/5, a w przypadku nieuzyskania takiej liczby głosów -większością bezwzględną. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia, a obecni wybieralni sędziowscy członkowie KRS stracą swój mandat.

Rada Wykonawcza ENCJ wyrażała już wcześniej poważne obawy co do planowanych poprawek do ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa w swoich opiniach z dnia 31 stycznia 2017 r., 17 lipca 2017 r. oraz 13 października 2017 r. – Poważne obawy nie zostały rozwiane w świetle nowych zmian, gdyż jest oczywiste, że nie są one zgodne ze standardami ENCJ, które odzwierciedlają wspólne zasady i wartości Państw Członkowskich Unii Europejskiej i, co najważniejsze, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie systemu demokratycznego opartego na rządach prawa – czytamy w opinii.

Rada Wykonawcza ENCJ zwraca uwagę, że podczas całego procesu, który doprowadził do zmian (zmian obecnych i tych, które je poprzedziły), nie doszło do żadnych znaczących konsultacji ani z KRS ani z samymi sędziami. Tymczasem „zgodnie ze standardami ENCJ sądownictwo powinno być zaangażowane na wszystkich etapach procesu reform, bezpośrednio lub w drodze odpowiednich konsultacji". – Zapewnia to niezależność sądownictwa, a także skuteczność reform i zaufanie do nich – podkreśla ENCJ.

ENCJ wskazuje, iż sędziowie i Rady Sądownictwa nie powinni być niechętni w stosunku do modernizacji i reform, pod warunkiem, że rozważane reformy zmierzają do poprawy jakości wymiaru sprawiedliwości na rzecz tych, którym służy.

Zmieniona ustawa przewiduje, że 15 sędziowskich członków KRS zostanie wybranych przez Sejm. Rada Wykonawcza przypomina standardy ENCJ w tej dziedzinie: „mechanizm powoływania przedstawicieli sądownictwa do składu Rady musi być systemem, który wyklucza jakąkolwiek ingerencję władzy wykonawczej bądź ustawodawczej, a wybór sędziów powinien być dokonywany wyłącznie przez innych sędziów i opierać się na szerokiej reprezentacji stosownych szczebli sądownictwa." Standardy ENCJ stanowią również, że co najmniej 50% członków Rady powinno być sędziami wybieranymi przez innych sędziów.

- Oczywiste jest, że wybór członków KRS przez parlament, czy to zwykłą, czy kwalifikowaną większością głosów, nie jest zgodny ze standardami ENCJ. Inne normy europejskie oraz międzynarodowe wyraźnie i jednogłośnie to potwierdzają – czytamy w opinii.

Nowa ustawa wygasi mandaty sędziów - obecnych członków KRS, którzy zostali wybrani przez sędziów zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto, w przypadku pierwszych wyborów po wejściu w życie ustawy, wszystkie terminy są drastycznie skrócone, co nieuchronnie oznacza, że wygasną mandaty obecnych sędziowskich członków. - To niezwykle niepokojące. Rada Wykonawcza ENCJ pragnie powtórzyć swoje poprzednie stanowisko, że zmianę tego typu, z tak krótkim terminem wejścia w życie, należy uznać za niepokojącą i wzbudzającą podejrzenia – czytamy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA