fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Gersdorf odpowiada na krytykę sędziów ws. projektu ustawy o Sądzie Najwyższym

Prof. Małgorzata Gersdorf
Fotorzepa, Jerzy Dudek
I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Gersdorf wydała we wtorek oświadczenie w związku z pojawiającymi się informacjami i opiniami odnośnie zgłoszonej propozycji zmian w ustawie o SN.

W ubiegłym tygodniu I prezes Sądu Najwyższego przedstawiła projekt reformy SN, który zawiera m.in. nową izbę dyscyplinarną i urząd rzecznika sprawiedliwości społecznej przy SN oraz odpowiedzialność majątkową sędziów za błędy.

Projekt ten spotkał się z ostrą krytyką środowiska sędziów. W wydanym stanowisku Stowarzyszenie Sędziów Iustitia napisało, iż sprzeciwia się rozwiązaniom zawartym w projekcie, które jak wskazno „godzą w podstawowe zasady konstytucyjne". - Skrajnym tego przykładem jest propozycja wyboru ławników do projektowanej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego przez Sejm, która narusza zasady odrębności władzy sądowniczej i trójpodziału władz. Jest to faktyczne zaprzeczenie idei poszerzenia udziału czynnika społecznego w sądownictwie, której Stowarzyszenie jest orędownikiem, na rzecz dalszego podporządkowania sądów władzy politycznej – wskazuje „Iustitia".

Do podnoszonych wobec projektu zarzutów postanowiła we wtorek odnieść się sama Małgorzata Gersdorf.

Na wstępie swojego oświadczenia wyjaśnia, że przedstawiona propozycja jest odpowiedzią na formułowany wielokrotnie zarzut, iż ani środowisko sędziowskie, ani przedstawiciele mniejszości parlamentarnej odmawiają udziału w debacie o zmianach w sądownictwie.

- Z uwagi na odpowiedzialność wynikającą ze sprawowania funkcji Pierwszego Prezesa SN dostrzegłam potrzebę pokazania opinii publicznej, że cele wskazywane przez partię rządzącą można osiągnąć bez naruszania Konstytucji RP. Krytyka wymiaru sprawiedliwości, nawet jeśli nie do końca uzasadniona, rozbudziła społeczne oczekiwania zmian – pisze Gersdorf, który głosy krytyczne co do projektu chce odbierać jako „element dyskusji nad zmianami wymiaru sprawiedliwości". Podkreśla, iż propozycje należy rozważać jako całość, nie wyrywając z kontekstu poszczególnych regulacji.

W oświadczeniu Gersdorf odnosi się do poszczególnych zarzutów wobec swojego projektu.

Odnośnie zarzutu, że propozycja wyboru ławników do projektowanej Izby Dyscyplinarnej SN przez Sejm narusza zasady odrębności władzy sądowniczej i podziału władz, Gersdorf podkreśla, że na udział ławników zezwala wprost art. 182 Konstytucji RP, a projekcie ich udział w orzekaniu został ograniczony do Izby Dyscyplinarnej. Zwraca również uwagę, że aktualnie w sądach powszechnych ławnicy wybierani są przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego (rady gmin), co samo w sobie nie stanowi podstawy do formułowania analogicznych zarzutów do funkcjonowania ławników w tych sądach.

W związku z zarzutem naruszenia zasady laickości państwa, Gersdorf przypomina krytykom jej projektu, że przedstawiona propozycja przyznaje możliwość zgłaszania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego wszystkim kościołom i związkom wyznaniowym według przyjętego, identycznego dla wszystkich, kryterium liczby współwyznawców, co jak podkreśla nie oznacza, że funkcja ławników została zastrzeżona dla osób duchownych.

- I wreszcie odpowiedzialność materialna sędziów ogranicza się jedynie do przypadków oczywistej i rażącej obrazy przepisów i w niczym nie odbiega od odpowiedzialności, jaką ponosi każdy pracownik zgodnie z Kodeksem pracy, a wręcz jest znacząco ograniczona także koniecznością istnienia wcześniejszego, prawomocnego orzeczenia sądu – kończy I prezes SN.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA