fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

SN: odwołanie od uchwały KRS nie wstrzymuje nominacji sędziowskich

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Sąd Najwyższy rozpatrujący odwołanie od uchwały KRS ws. wniosku o powołanie sędziów, nie może udzielić zabezpieczenia w postaci wstrzymania przekazania uchwały prezydentowi do czasu rozpoznania odwołania.

Sprawa rozpatrywana wczoraj przez siedmiu sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN dotyczyła odwołania poznańskiej sędzi od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w sprawie  przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na siedemnaście wolnych stanowisk sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Sędzia nie została wymieniona w uchwale wśród kandydatów i postanowiła to zaskarżyć.  Wraz z odwołaniem złożyła wniosek o zabezpieczenie polegające na wstrzymaniu skuteczności zaskarżonej uchwały. Żądała, by Sąd nakazał KRS powstrzymanie się od przekazania uchwały Prezydentowi RP do czasu rozpoznania odwołania przez Sąd Najwyższy. W przypadku przekazania uchwały Prezydentowi przed wydaniem przez SN postanowienia o zabezpieczeniu domagała się wstrzymania procesu nominacyjnego osób rekomendowanych przez KRS.

W ocenie skarżącej sędzi,  sam fakt podjęcia uchwały wywołuje określone skutki prawne. Dlatego tylko wstrzymanie jej skuteczności do czasu zakończenia postępowania odwoławczego pozwoliłoby zabezpieczyć interes skarżącej i zapobiec nieodwracalnej sytuacji, w której inne osoby obejmą urząd sędziego.

Zajmujący się tą sprawą skład trzech sędziów Izby kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN postanowił 10 lipca 2019 r. przekazać  składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne  do rozstrzygnięcia:

"Czy w toczącym się przed Sądem Najwyższym postępowaniu odwoławczym od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa jest dopuszczalne zastosowanie zabezpieczenia, w szczególności obejmującego wstrzymanie wykonalności lub skuteczności zaskarżonej uchwały, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm.)?"

SN odmówił podjęcia uchwały argumentując, że dotychczasowe orzecznictwo jednolicie rozstrzyga tę kwestię (postanowienia z: 8 września 2010 r., III SO 5/10; 11 marca 2019 r., I NO 6/19 oraz I NO 11/19; 27 marca 2019 r., I NO 59/18), a w pytaniu prawnym nie wykazano, by istniały poważne wątpliwości co do przyjętej wykładni prawa.

Sąd Najwyższy wyjaśnił, że odesłanie z art. 44 ust. 3 ustawy o KRS do odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o skardze kasacyjnej nie obejmuje przepisów o postępowaniu zabezpieczającym.

- Nie jest sprawą cywilną żądanie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu sędziego, ponieważ stosunek łączący sędziego z państwem – odrębny od stosunku służbowego – ma charakter ustrojowy, a złożony akt powołania sędziego regulowany jest normami Konstytucji RP - wyjaśnił SN.

W ocenie SN, udzielenie zabezpieczenia w stosunkach ustrojowych byłoby hipotetycznie dopuszczalne jedynie w zakresie wyznaczonym przez przepis ustawy określający podmiot upoważniony do udzielenia zabezpieczenia (właściwy sąd), jego przedmiot oraz formę i pod warunkiem poszanowania konstytucyjnych kompetencji organów państwa. W obecnym stanie prawnym polski ustawodawca nie przewidział podstawy prawnej do stosowania zabezpieczenia w stosunkach ustrojowych.

sygn. akt I NOZP 2/19

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA