fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego ws. zmian w sądownictwie

Fotorzepa, Jerzy Dudek
We wtorek Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło uchwałę w sprawie projektowanych zmian dotyczących sądownictwa w Polsce.

Jak czytamy w uchwale, Zgromadzenie Ogólne SN nie zgadza się „z podejmowanymi publicznie działaniami zmierzającymi do zdyskredytowania w oczach społeczeństwa władzy sądowniczej i środowiska sędziowskiego, niszczącymi społeczne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, godzącymi w fundamenty demokratycznego państwa prawa i zagrażającymi prawom i wolnościom obywatelskim".

Zgromadzenie SN wyraziło w uchwale zdecydowany sprzeciw wobec projektów ustaw dotyczących sprawowania wymiaru sprawiedliwości, prowadzących do „jawnego naruszenia konstytucyjnych zasad niezależności władzy sądowniczej i niezawisłości sędziów".

Sędziowie piszą, że „działania władz prowadzą do destrukcji systemu sądownictwa, a przez to osłabiają Państwo Polskie". Jak czytamy dalej, „zamiast podjęcia dyskusji o potrzebie i kierunku reformy sądownictwa, przedstawione propozycje ograniczają się niemal wyłącznie do umożliwienia zmian kadrowych, służących podporządkowaniu sądów politykom".

Sąd Najwyższy nie może w tej sytuacji stać obojętnie wobec oczywistego łamania zasad i norm Konstytucji – podkreślono w uchwale.

W uchwale poparto stanowisko prezentowane publicznie przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Profesor Małgorzatę Gersdorf w kwestiach dotyczących działalności Sądu Najwyższego,   godności   sędziów oraz   dobra wymiaru sprawiedliwości, zgodnie z zasadami ustrojowymi wyrażonymi w   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Sędziowie SN wezwali Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów i Ministra Sprawiedliwości oraz wszystkich posłów i senatorów do "zainicjowania dyskusji w sprawie rzeczywistej i potrzebnej reformy wymiaru sprawiedliwości, pamiętając o spoczywającej na nas wszystkich odpowiedzialności za Państwo i jego wizerunek na świecie". Jednocześnie wyrazili gotowość włączenia się do prac nad reformą.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA