fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Koronawirus: mediacja może pomóc sądom w trudnym czasie pandemii

Adobe Stock
Mediatorzy proszą prezesów o dane kontaktowe do stron lub ich pełnomocników. Wszystko po to, by szybko umówić zdalne spotkanie.

Łódzkie Porozumienie Mediatorów wystąpiło właśnie do wszystkich prezesów łódzkich sądów z apelem, by kierować obecnie jak najwięcej spraw do mediacji, która będzie wykonywana zdalnie przez przygotowanych do tego profesjonalnie mediatorów. W obecnej sytuacji epidemicznej i wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu sądów powszechnych mediacja może być jednym z ważniejszych sposobów łagodzenia skutków tego stanu – piszą mediatorzy do prezesów.

Apelują, by ci przekazywali sędziom informacje, że mediatorzy zrzeszeni w Łódzkim Porozumieniu Mediatorów pozostają w pełni przygotowani do efektywnego prowadzenia mediacji za pomocą środków komunikowania się na odległość.

– Prosimy o przekazanie sędziom informacji, iż zaobserwowane przez mediatorów trudności komunikacyjne powstałe po wprowadzeniu ograniczeń w związku Covid-19 uzasadniają zakreślanie każdorazowo trzymiesięcznego terminu na prowadzenie mediacji, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że mediacja może być prowadzona za pomocą środków komunikowania się na odległość (wideokonferencja, telekonferencja) – mówi „Rzeczpospolitej" Andrzej Misiak, radca prawny oraz rzecznik ŁPM. I wyjaśnia, że Porozumienie chce zwrócić uwagę, iż w czasie tak ogromnych trudności organizacyjnych, których doświadczają obecnie wszyscy uczestnicy mediacji, szczególnie ważne dla zapewnienia sprawnego przeprowadzenia postępowania jest doręczanie mediatorom wraz z postanowieniem o skierowaniu sprawy do mediacji wszelkich danych kontaktowych do stron lub ich pełnomocników (w szczególności numerów telefonów i adresów e-mail), jeśli są one w posiadaniu sądu.

Mediatorzy liczą, że może nadszedł czas by sądy tytułem eksperymentu/pilotażu spróbowały przesłać znacznie większą niż dotąd liczbę spraw do mediacji.

Poza daniem szansy na ugodowe rozwiązanie i umorzenie postępowań może to też przeciwdziałać trudnym do wyobrażenia problemom orzecznictwa po paraliżu wymiaru sprawiedliwości wywołanym pandemią.

Kolejne wystąpienie zaadresowano do Ministerstwa Sprawiedliwości. Tym razem chodzi o tymczasowe zniesienie kosztów mediacji dla stron.

Sprawdziliśmy, o jakie pieniądze chodzi. Otóż w przypadku spraw majątkowych koszty liczone są procentowo od wartości przedmiotu sporu – 1 proc., nie więcej jednak niż 2 tys. zł; w sprawach niemajątkowych, np. w sprawie o opiekę nad dzieckiem, pierwsza godzina mediacji kosztuje 150 zł, każda kolejna 100 zł, ale suma nie może przekroczyć 450 zł.

Jakie są zalety mediacji? Jej zwolennicy obliczyli, że jest ona 13 razy szybsza i pięciokrotnie tańsza od postępowania sądowego.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA