fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Sędziowie karani za orzeczenia - reakcja Zespołu Interwencyjnego Forum Współpracy Sędziów

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów stanowczo protestuje przeciwko czynnościom rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych oraz jego zastępców, jak również izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, jednoznacznie wkraczającym w sferę orzeczniczą, i de facto mającym na celu karanie sędziów za wydane orzeczenia.

W podjętej we wtorek uchwale Zespół Interwencyjny Forum Współpracy Sędziów przypomina, że w sferze orzeczniczej sędzia jest chroniony konstytucyjną zasadą niezawisłości w sprawowaniu urzędu.

Zdaniem Zespołu w świetle stanowiska rzecznika dyscyplinarnego z 5 marca 2019 r., odnośnie orzeczenia wydanego 24 września 2018 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Sławomira Jęksę, oczywiste jest, że "rzecznik przypisuje sobie uprawnienie do recenzowania kierunków rozstrzygnięć w orzeczeniach sądowych, podczas gdy wydawanie orzeczeń stanowi element wymierzania sprawiedliwości zastrzeżony dla władzy sądowniczej".

Absolutny sprzeciw Zespołu budzi orzeczenie z 22 marca 2019 r. wydane w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wymierzające karę upomnienia sędzi Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Alinie Czubieniak, która nakazała powtórzenie posiedzenia aresztowego względem osoby z niepełnosprawnością intelektualną z uwagi na konieczność zapewnienia jej obrońcy, co w świetle treści uzasadnienia wyroku ETPCz z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie Beuze v. Belgium (nr 71409/10) należy uznać za działanie prawidłowe, niezależnie od okoliczności, że doszło do niedopuszczalnego, godzącego w sferę niezawisłości sędziowskiej ukarania sędziego za treść wydanego orzeczenia.

Zdaniem Zespołu, kuriozalnym należy nazwać stanowisko wyrażone w uzasadnieniu orzeczenia izby dyscyplinarnej, iż przyczyną ukarania było wskazanie niewłaściwej podstawy prawnej decyzji o uchyleniu postanowienia aresztowego. - Oznacza to w istocie, że orzeczenie obwinionej sędzi było merytorycznie prawidłowe - wskazuje Zespół Interwencyjny.

Jak czytamy w uchwale, przytoczone przypadki pozwalają domniemywać pozamerytoryczne motywy działań rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców oraz osób nominowanych na stanowiska orzeczników w izbie dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. - Potwierdzenie natomiast takich motywów w przypadku rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców stanowić mogą kolejne postępowania wszczynane w sprawach rzekomego uchybienia przez wymienionych sędziów godności zawodu poprzez zachowania mające miejsce w toku prowadzonych postępowań - odnośnie do sędziego Sławomira Jęksy za treść złożonych wyjaśnień, a w przypadku sędzi Aliny Czubieniak za wypowiedzi w mediach - stwierdzał Zespół.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA