fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Krajowy Rejestr Sądowy - naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym wycieki numerów PESEL

Adobe Stock
W Krajowym Rejestrze Sądowym stale ujawnia się co najmniej milion numerów PESEL.

Według danych opublikowanych przez prezesa UODO, w 2019 r. zgłoszono do Urzędu 6039 naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych. Wśród danych osobowych, które były przedmiotem naruszeń, wielokrotnie występował numer PESEL. Numer PESEL jest przy tym konsekwentnie uznawany przez prezesa UODO za daną o szczególnym charakterze. Jako przykład tego rodzaju praktyki można wskazać decyzję o nałożeniu na TUiR Warta S.A. kary pieniężnej w wysokości 85.588 zł, w której przyjęto, że „[...] wskazane naruszenie poufności danych dotyczy numerów PESEL wraz z imionami i nazwiskami, adresami zamieszkania, numerami telefonów oraz adresami poczty elektronicznej, należy więc uznać, że może ono wiązać się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych". Prezes UODO w żaden sposób nie uzasadnia jednak swojego stanowiska. Czy można więc takie ryzyko oszacować?

Prezes nie mówi

Istnieje wiele sposobów szacowania ryzyka związanego z wyciekami danyc...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA