Paweł Litwiński

Paweł Litwiński

Adwokat, partner w kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów, członek Grupy Ekspertów Europejskiej Rady Ochrony Danych.

Autor i współautor ponad 140 publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii i prawa telekomunikacyjnego, w tym komentarza do RODO, ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów sektorowych (CH Beck, 2021). Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz na studiach podyplomowych na kilku wyższych uczelniach. Rekomendowany w polskich i międzynarodowych rankingach prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych.

Polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb

Teza 1: Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Sprawa Tomasza Szmydta dowodzi, że polskie sądownictwo należy lepiej zabezpieczyć przed działaniami obcych służb.

Teza 2: Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Trzeba poprawić dotychczasowe procedury dotyczące dopuszczania sędziów do informacji niejawnych, a także weryfikacji kandydatów na stanowisko sędziego.

Problemem są nie tylko informacje niejawne - sędziowie na co dzień mają dostęp do mnóstwa informacji wrażliwych, czy to w postępowaniach karnych, czy cywilnych. Podstawowym problemem w mojej ocenie jest więc ogólne zwiększenie bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez sądy - na taką potrzebę wskazują choćby kary nakładane przez Prezesa UODO za naruszenia zasad ochrony danych osobowych w sądach, np. za zagubienie akt (a już czystym horrendum jest wynikające z par. 137 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych prawo referenta do wyniesienia akt poza siedzibę sądu, czyt. do domu). Do ponownego przemyślenia jest także system nadzoru nad sądami w zakresie ochrony danych osobowych - dzisiaj w zakresie związanym z wykonywaniem działalności orzeczniczej ten nadzór sprawują w zakresie działalności sądu rejonowego - prezes sądu okręgowego, okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, co powoduje, że ten nadzór jest w dużej mierze iluzoryczny.
A co do procedur dopuszczania sędziów do informacji niejawnych - uważam, że po prostu trzeba jakieś wprowadzić. I oczywiście nie idzie tutaj o weryfikowanie sędziów przez służby: nie każdy sędzia musi mieć dostęp do informacji niejawnych, więc po prostu w sytuacji braku dostępu taki sędzia powinien wykonywać inne czynności. Oczywiście w takiej procedurze trzeba zapewnić realny nadzór nad zapadającymi rozstrzygnięciami, najlepiej odbywający się w ramach cywilnej kontroli nad służbami.

Teza 3: Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Trzeba rozszerzyć procedury sprawdzające kontrwywiadowcze na wszystkich sędziów na takich zasadach jak do wszystkich osób, które mają dostęp do informacji niejawnych.

Tak, widzę taką potrzebę, na zasadach, jak opisałem wyżej.

Trybunał Konstytucyjny na drodze do naprawy. Pakiet Bodnara oceniają prawnicy

Teza 1: Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Proponowane zmiany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dadzą gwarancje niezależności i bezstronności Trybunałowi Konstytucyjnemu teraz i w przyszłości.

Teza 2: Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Tzw. sędziowie dublerzy nie będą mogli orzekać i powinni ustąpić miejsca poprawnie wybranym sędziom TK.

Teza 3: Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.

Wybór przez Sejm sędziów TK większością kwalifikowaną 3/5 głosów zapewni niezależność Trybunału.