fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Koronawirus: Czy sądy mogłyby załatwiać sprawy dotyczące opieki nad dziećmi na jednej rozprawie?

Opieka nad dziećmi
Opieka nad dziećmi
AdobeStock
Na obecną chwilę brak jest rozwiązań systemowych modyfikujących w sposób zasadniczy sposób działania, w tym prowadzenia i rozpoznawania spraw przez Sądy - informuje RPO.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przepisach od art. 15zzs1 do art. 15zzs3 ustawodawca uregulował kwestię rozpoznawania spraw cywilnych na posiedzeniach niejawnych w czasie epidemii. W art. 15zzs4 powyżej przywołanej ustawy zaś ustawodawca przewidział i uregulował rozpoznanie skargi kasacyjnej przez Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym.

Jak informuje RPO, prezesi sądów, którzy zarządzają organizacją i funkcjonowaniem danego sądu mogą w miarę możliwości technicznych umożliwić i zarządzić możliwość przyjmowania pism w określonych rodzajach spraw drogą elektroniczną – z której to możliwości strona ma prawo skorzystać jeśli nie chce kierować pism listownie za pomocą tradycyjnej poczty.

Ponadto w każdym sądzie Prezes powinien zarządzić regulamin przyjmowania interesariuszy, dostępny dla każdego, w którym przewiduje się postępowanie i zachowanie klientów na terenie sądów np. dezynfekcję rąk, zakrywanie ust i nosa, kolejność stawiania się, organizacja ruchu na terenie sądu i przed nim.

Z praktyki funkcjonowania Sądów stwierdzić należy, że ograniczony jest wstęp do sądów. Obecnie wstęp mają jedynie strony oraz osoby wezwane np. świadkowie lub biegli. Każdemu wchodzącemu do budynku Sądu mierzona jest temperatura. Obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa i to zarówno w pomieszczeniach wspólnych w budynkach sądów, ale także na salach rozpraw. Ponadto wstęp do budynków sądów możliwy jest najczęściej na kilkanaście minut przed godziną rozpoczęcia sprawy.

Dodać należy, że zmodyfikowane zostały zasady działania biur obsługi interesantów, biur podawczych i czytelni akt – o szczegółach najlepiej dowiadywać się na stronie internetowych sądu, do którego musimy się udać.

Źródło: RPO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA