fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rodzina

Bullying i cyberbullying: ochroń swoje dziecko przed agresją

123RF
Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak uczestniczy w spotkaniu ekspertów poświęconym nowym formom agresji rówieśniczej jakimi są bullying i cyberbullying.

Obradom we włoskiej Florencji przewodniczy Marta Santos Pais - Specjalny Przedstawiciel Sekretarza ONZ ds. przemocy wobec dzieci.

Celem spotkania we Florencji jest międzynarodowa diagnoza problemu bullying'u i cyberbullying'u, wymiana dobrych praktyk przeciwdziałania zjawisku oraz określenie treści rezolucji dla ONZ w tej sprawie. Bullying, czyli mobbing w środowisku uczniowskim, to długotrwałe i negatywne działanie ucznia lub grupy uczniów skierowane na innego ucznia lub grupę uczniów, zmierzające do wykluczenia ofiary z grupy rówieśniczej. Cyberbullying to zjawisko oczerniania, szykanowania, tyranizowania i wyszydzania w sieci.

Marta Santos Pais do Zespołu ekspertów zaprosiła przedstawicieli krajów z całego świata: Arabii Saudyjskiej, Holandii, USA, RPA, Włoch, Francji, Australii, Norwegii, Libanu, Finlandii, Meksyku, Wielkiej Brytanii, Grecji, Irlandii, Dominikany, Litwy i Polski, którą oprócz Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka reprezentuje prof. Ewa Jarosz (Uniwersytet Śląski), Społeczny Doradca RPD. We Florencji obradują naukowcy, działacze ONZ i UNICEF, rzecznicy praw dziecka, badacze, pedagodzy, kryminolodzy oraz prawnicy.

- Eksperci z niepokojem obserwują rozwój nowych form zachowań agresywnych wśród młodych ludzi. Międzynarodowa dyskusja jest okazją do wymiany poglądów oraz sposób skutecznego reagowania. Spotkanie jest także okazją do przypomnienia znaczenia III Protokołu Fakultatywnego, który wzmacnia status dziecka jako podmiotu praw oraz umożliwia sprawniejsze funkcjonowanie krajowych mechanizmów ochrony praw dziecka – relacjonuje Marek Michalak.

Przypomnijmy, Polska podpisała III Protokół Fakultatywny 30 września 2013 roku, ale do tej pory – pomimo licznych apelów RPD – go nie ratyfikowała

Marta Satos Pais oraz Kirsten Sandberg, była Przewodnicząca Komitetu Praw Dziecka ONZ, wyraziły wsparcie dla inicjatywy opracowania i wdrożenia w Polsce Narodowej Strategii na Rzecz Walki z Przemocą Wobec Dzieci, tym bardziej, że w apelu Rzecznika Praw Dziecka do Prezesa Rady Ministrów zawarto konieczność przeciwdziałania zjawisku bullying'u. Warto dodać, że obie przyjęły zaproszenie RPD do Polski, Kirsten Sandberg przyleci z wizytą jeszcze w tym roku, Marta Santos Pais – w przyszłym.

Wizyta we Włoszech to również czas rozmów dwustronnych. O podejmowanych interwencjach i możliwej współpracy Marek Michalak rozmawiał m.in. z Rzeczniczką Praw Dzieci z Norwegii Anne Lindboe.

- Niestety Anne Lindboe nie jest wstanie wspomóc interwencji w sprawie polskich dzieci w Norwegii, ponieważ nie posiada stosownych uprawnień ustawowych. Ustaliliśmy, że odwiedzę Norwegię, aby spróbować nawiązać kontakt z instytucjami odpowiedzialnymi za ingerencję w rodzinę – komentuje Marek Michalak.

Na koniec wizyty we Florencji Rzecznik odwiedził UNICEF Innocenti Reasearch Centre, jeden z najbardziej cenionych na świecie ośrodków badawczych w pełni poświęcony prawom dziecka. Centrum zostało utworzone w 1988 roku w celu zwiększenia możliwości badawczych Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) oraz wsparcia jego działań na całym świecie.

Źródło: Rzecznik Praw Dziecka
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA