fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Oświadczenie: Jaki prezes radców prawnych?

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Trwają wybory do władz okręgowych izb w samorządzie radcowskim. Niektórzy z niżej podpisanych potwierdzili już swoje umocowanie na kolejną kadencję, pozostali są w przededniu weryfikacji wyborczej.

Proces kształtowania organów samorządu zawodowego radców prawnych na szczeblu lokalnym zakończy się w październiku. Mogłoby się wydawać, że dopiero kolejnym krokiem powinna być dyskusja o wyborze władz krajowych. Prezentujemy inne zdanie.

Już dziś wśród wielu funkcji i stanowisk, które powierzane są naszym Koleżankom i Kolegom, są także funkcje delegatów na Krajowy Zjazd Radców Prawnych. To właśnie te osoby, które zostaną obdarzone zaufaniem pozostałych członków swoich izb i uzyskają mandat delegata na Zjazd, wybiorą władze na szczeblu krajowym. W tym osobę sprawującą najwyższą funkcję – prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych.

Dlatego już dziś pora rozpocząć dyskusję nad postulatami środowiska, nad potrzebami radców prawnych, ich bolączkami i oczekiwaniami. I to jest właśnie czas, kiedy osoby mające ambicję przewodzić naszemu samorządowi w kolejnej kadencji, powinny wystąpić przed szereg i przedstawić nam swój program.

Czego oczekujemy od przyszłego prezesa KRRP?

1. Przywództwa

Najbliższe cztery lata będą trudne. Tak samo trudne, jak każde z 34 lat samorządu radców prawnych, które są za nami. Dlatego nie będzie usprawiedliwienia dla taktyki uników, pozorowanych działań i odkładania decyzji. Nowy prezes nie może być tylko kustoszem tradycji – musi być liderem zmiany.

2. Wizji

Samorząd potrzebuje nowych celów i kierunków rozwoju. Idei odpowiadających czasom, w jakich działa i zmianom, których doświadcza. Niezbędna jest prawdziwa dyskusja programowa. Otwarta na odważne inicjatywy i postulaty, które wzmocnione doświadczeniem zdobytym w dotychczasowej działalności samorządu pozwolą przygotować się na wyzwania, przed którymi stajemy.

3. Zaangażowania

Bieżące potrzeby i nowe wyzwania wymagają pełnego zaangażowania osoby ubiegającej się o stanowisko prezesa KIRP w pełnienie swojej funkcji. Prezes powinien być zawsze dostępny dla radców prawnych. Być obecny wszędzie tam, gdzie wymaga tego interes samorządu . To nie jest praca dorywcza. To nie może być funkcja pełniona obok innej aktywności. Kandydat na prezesa musi złożyć jednoznaczną deklarację w tym zakresie.

4. Komunikatywności

Jesteśmy organizacją samorządową. Jesteśmy przywiązani do demokracji. Rzetelny dialog, dyskusja środowiskowa, jasne prezentowanie wizji i strategii oraz ich realizacji – to podstawowa odpowiedzialność, jakiej wymagamy od lidera naszego środowiska.

5. Otwartości na pracę zespołową

Wartością naszego środowiska są ludzie, którzy je tworzą. Bez umiejętności słuchania ich głosów, zrozumienia ich potrzeb i obaw oraz uwzględniania ich kreatywnych inicjatyw nie da się stworzyć programu, jakiego wszyscy potrzebujemy. Tylko otwarcie się na ludzi i włączanie ich w działalność samorządu może zmienić jakość działania władz krajowych.

I ostatni postulat. Powyższe cechy musi uzupełniać poszanowanie podmiotowości i odrębności okręgowych izb. To właśnie one stanowią najważniejszy element w strukturze samorządu radców prawnych. To tu koncentruje się aktywność członków tego samorządu. To głos poszczególnych izb daje wyraz opinii całego środowiska. I dlatego ten głos powinien być uwzględniany.

Kto się odważy? Czekamy na te osoby.

Włodzimierz Chróścik – dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Leszek Korczak – dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

Jowita Pilarska-Korczak – dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Zielonej Górze

Zbigniew Tur – dziekan Rady Okgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA