fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Czy pracownik odpowie za braki przy inwentaryzacji?

123RF
Odpowiedzialność za spis z natury spoczywa na kierowniku jednostki. Nie można jej scedować na biuro rachunkowe. Nie zwolni go także powierzenie składników majątku osobom zatrudnionym w firmie.

Przepisy bilansowe mówią wprost, że za inwentaryzację w firmie odpowiedzialny jest kierownik jednostki. Czy są jednak wyjątkowe okoliczności, które zwalniają go z odpowiedzialności za inwentaryzację? Czy będzie tak w przypadku, gdy pracownicy firmy odpowiadają materialnie za zapasy w magazynie? – pyta czytelnik.

Inwentaryzacja jest jedną z obowiązkowych procedur w firmach. Co do zasady jest przeprowadzana na dzień bilansowy i ma na celu ustalenie wartości stanu aktywów i pasywów wskazanymi dla poszczególnych ich rodzajów metodami na określony dzień. Ustawa o rachunkowości (dalej: uor) w rozdziale 3 określa terminy oraz metody przeprowadzenia inwentaryzacji >patrz tabela.

Sposoby inwentaryzacji to:

- spis z natury,

- potwierdzenie sald,

- weryfikacja do odpowiednich dokumentów.

Niekoniecznie co roku

Termin i częstotliwość inwentaryzacji, uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację:

- składników aktywów – z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartoś...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA