fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prokuratorzy

12 organizacji prawniczych staje w obronie prokurator Ewy Wrzosek

Ewa Wrzosek
YouTube/Obywatele News
Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, który dokonuje czynności będących w zgodzie z obowiązującym prawem i interesem społecznym to próba wywarcia presji i zastraszenia go - głosi opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS w sprawie prok. Ewy Wrzosek, która wszczęła śledztwo ws. wyborów.

Po wpłynięciu zawiadomienia od osoby prywatnej prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów Ewa Wrzosek wszczęła śledztwo ws. zagrożenia epidemiologicznego, jakie mogą stwarzać wybory prezydenckie (PR 3 Ds. 589/2020). Prokurator Ewa Wrzosek wszczęła postępowanie. Celem postępowania miało być ustalenie, czy podejmowane czynności zmierzające do przeprowadzenia wyborów prezydenckich stanowią realne zagrożenie dla życia i zdrowia zgłaszającego ze względu na ogłoszony na terytorium kraju stan epidemii, czyli sprawdzenie, czy przeprowadzenie wyborów nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu obywateli. Śledztwo zostało szybko umorzone przez zastępcę szefa Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów, a Prokurator Krajowy polecił wszcząć postępowanie dyscyplinarne wobec Ewy Wrzosek.

Czytaj też:

Jest skarga na umorzenie śledztwa ws. wyborów prezydenckich

Kto umorzył śledztwo ws. wyborów prezydenckich po trzech godzinach

Prokuratura Krajowa wydała w tej sprawie oświadczenie, w którym stwierdziła, że prokurator Wrzosek wszczęła  śledztwo w sposób nieuzasadniony i z rażącym naruszeniem art. 303 Kodeksu postępowania karnego, nie przeprowadzając prawidłowo czynności sprawdzających.

- Decyzja nie miała podstaw, ponieważ nie doszło nawet do zdarzenia, które było powodem wszczęcia postępowania. Zasady, w tym termin, przeprowadzenia wyborów prezydenckich dopiero są przedmiotem prac legislacyjnych parlamentu -  wskazała PK.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraził stanowczy sprzeciw  wobec decyzji Prokuratora Krajowego żądającego zainicjowania postępowania dyscyplinarnego wobec Ewy Wrzosek.

- Prokurator Ewa Wrzosek podkreśliła, że zawiadomienie było impulsem do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego, które „zgodnie z przepisami procedury karnej należy przeprowadzić, jeżeli chce się uzyskać stosowne informacje, które uzasadniają podjęcie [dalszych] decyzji". Po kilku godzinach od wszczęcia postępowanie zostało umorzone przez jej przełożoną Edytę Dudzińską, pełniącą funkcję zastępcy Prokuratora Rejonowego Warszawa-Mokotów w Warszawie, która tym samym udaremniła próbę zweryfikowania czy organizacja wyborów w obecnym czasie jest bezpieczna dla ogółu obywateli. Wobec Pani Prokurator Ewy Wrzosek Prokurator Krajowy polecił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, które stanowi próbę wywarcia presji oraz zastraszenia, zarówno jej, jak i innych prokuratorów - czytamy w oświadczeniu.

- Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec prokuratora, który działając w zgodzie ze złożonym ślubowaniem i zasadami działania na rzecz obywateli, dokonuje czynności będących w zgodzie z obowiązującym prawem i interesem społecznym stanowi próbę wywarcia presji i zastraszenia go - uważa KOS.

Komitet domaga się zaprzestania represji w stosunku do niezależnych prokuratorów i podejmowania działań zmierzających do podporządkowania prokuratury politycznym celom.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS to porozumienie 12 organizacji zrzeszających sędziów i prokuratorów, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw zaangażowanych w obronę praworządności w Polsce. Partnerami KOS są: Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia", Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS", Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia", Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy", Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Archiwum Osiatyńskiego, Stowarzyszenie Amnesty International, Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych, Forum Współpracy Sędziów.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA