fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Nowelizacja kpc: kiedy rzecznicy patentowi będą mogli występować jako pełnomocnicy procesowi

123RF
„Rz" dotarła do najnowszej wersji planu nowelizacji k.p.c. autorstwa resortu sprawiedliwości. Na zmianie mogą stracić adwokaci oraz radcowie prawni.

Spece od prawa własności przemysłowej dostaną możliwość występowania jako pełnomocnicy procesowi w sprawach własności intelektualnej, także prawa autorskiego – głosi projekt noweli kodeksu postępowania cywilnego.

Powstanie chaos kompetencyjny – twierdzą adwokaci. Prezes rzeczników patentowych uspokaja, że nowela to etap prac nad powołaniem sądów własności intelektualnej, a rzecznicy nie zamierzają szturmować sądów cywilnych.

Nowe kompetencje

Emocje profesjonalnych pełnomocników wzbudziły pierwsze wersy najnowszej propozycji nowelizacji k.p.c. Te zakładają modyfikację art. 87. „Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, w sprawach własności intelektualnej także rzecznik patentowy" – zakłada przepis. – Nowelizacja w istocie rozszerza kompetencje rzeczników patentowych – uważa adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej.

Dziś rzecznik świadczy pomoc w uzyskiwaniu, zachowywaniu, wykonywaniu oraz dochodzeniu praw do przedmiotów własności przemysłowej, m.in. wynalazków, wzorów użytkowych czy nazw handlowych oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Dalsze zmiany

W projekcie sprawy własności intelektualnej, które mają być m.in.domeną rzeczników, określono szeroko. W grupie mieścić się mają także sprawy praw autorskich (patrz ramka).

– To nowy, istotny zakres spraw dla rzeczników patentowych. Na tym tle oczywiście powstaje pytanie o ratio legis rozwiązania – wskazuje mecenas Dębowski.

– Proponowana nowelizacja wybiega znacząco przed przywołaną w uzasadnieniu projektu uchwałę SN z 26 lipca 2017 r. (III CZP 26/17), w której wskazano jedynie, że w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy – wskazuje adwokat Dariusz Goliński.

– Same sprawy dotyczące prawa autorskiego mogą mieć tak różny charakter i jest to spektrum tak szerokie, że trudno by uzasadnić przyznanie generalnej kompetencji rzecznikom. Z jednej strony mogą to być sprawy takich utworów jak wzory przemysłowe, np. mebli, i jestem przekonany, że rzecznicy poradziliby sobie z nimi. Ale z drugiej są choćby spory między współautorami dzieł naukowych, których specyfika jest im obca – wtóruje mec. Zbigniew Krüger.

Dorota Rzążewska, prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, wskazuje, że na opisywaną nowelizację należy patrzeć szerzej. Podkreśla, że wszelkie sprawy związane z własnością intelektualną nie staną się nagle domeną rzeczników patentowych. Według niej w kolejnej jeszcze nowelizacji k.p.c., która będzie dotyczyć powołania sądów własności intelektualnej, zostaną zdefiniowane sprawy z zakresu własności intelektualnej, w których pełnomocnikami będą mogli być rzecznicy patentowi.

Etap legislacyjny: przed posiedzeniem rządu

Własność intelektualna, czyli co?

Nowelizacja procedury cywilnej przewiduje wprowadzenie do niej nowego działu „Postępowanie w sprawach własności intelektualnej". Jego przepisy znajdą zastosowanie do spraw:

- o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych, topografii układów scalonych,

- z zakresu własności intelektualnej:

a. o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,

b. o ochronę dóbr osobistych, w zakresie, w jakim dotyczy ona wykorzystania dobra osobistego w celu indywidualizacji, reklamy lub promocji przedsiębiorcy, towarów lub usług,

c. o ochronę dóbr osobistych w związku z działalnością naukową lub wynalazczą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA