fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

Jak otrzymać dodatek solidarnościowy

AdobeStock
Jeśli w następstwie COVID-19 po 15 marca 2020 roku straciłeś pracę lub Twoja umowa wygasła, możesz otrzymać dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje od 1 czerwca, przez 3 miesiące, w wysokości 1400 zł - informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dodatek solidarnościowy przysługuje osobom, z którymi pracodawca rozwiązał o pracę za wypowiedzeniem po 15 marca 2020 roku oraz tym, którym umowa o pracę na czas określony wygasła po 15 marca 2020 roku.

Jakie warunki musisz spełnić, aby móc wnioskować o dodatek

Dodatek solidarnościowy otrzymasz jeśli:

- mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub jesteś cudzoziemcem w rozumieniu art. 2 pkt 2 lub 3 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19,

- podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 roku,

- Twój pracodawca po 15 marca 2020 r. rozwiązał z Tobą umowę o pracę za wypowiedzeniem albo Twoja umowa wygasła po 15 marca 2020 r. z upływem czasu, na który ją zawarłeś,

- nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu (z wyjątkiem sytuacji kiedy jesteś zarejestrowany w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna lub pobierająca stypendium bądź jesteś zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny).

Jeśli spełnisz ww. warunki, otrzymasz wsparcie finansowe w wysokości 1400 zł miesięcznie za okres od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r.

Jeśli już pobierasz zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane bezrobotnym na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji i uzyskasz prawo do dodatku solidarnościowego, urząd pracy zawiesi Twoje dotychczasowe świadczenie.

Dodatek solidarnościowy możesz otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym złożyłeś wniosek.

Kiedy i jak złożyć wniosek?

Wniosek o dodatek solidarnościowy można złożyć do 31 sierpnia 2020 r. Aby otrzymać dodatek solidarnościowy musisz złożyć do ZUS wniosek na formularzu EDS. Wniosek możesz przekazać wyłącznie elektronicznie przez portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Jeśli odmówimy Ci prawa do dodatku solidarnościowego, będziesz mógł odwołać się do sądu.

Jakie masz obowiązki?

Jeśli masz status bezrobotnego, musisz niezwłocznie poinformować urząd pracy o przyznaniu dodatku solidarnościowego. Jeśli pojawią się okoliczności, które uzasadniają utratę prawa do dodatku solidarnościowego, musisz niezwłocznie poinformować o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA