fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Bez PIT tylko odszkodowanie za utratę zdrowia. Odsetki z podatkiem

123RF
Nie trzeba płacić podatku jedynie od zadośćuczynienia za utratę zdrowia. Od odsetek już tak.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, podobnie jak wcześniej fiskus, potraktował przyznane podatniczce odszkodowanie oraz wypłacone od niego odsetki jako dwa odrębne świadczenia.

Sprawa dotyczyła kobiety, której w lipcu 2014 r. sąd okręgowy przyznał 90 tys. zł odszkodowania od szpitala, wraz z ustawowymi odsetkami od tej kwoty naliczonymi za blisko dziesięć lat. Sąd ustalił, że szpital ponosi odpowiedzialność za skutki zakażenia jej żółtaczką typu C.

Podatniczka otrzymała zasądzone kwoty. Wystąpiła o interpretację podatkową, by potwierdzić, że nie zapłaci od nich podatku dochodowego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak (IBPBII/1/4511-7/15/MK), że zwolniona z podatku może być tylko kwota wypłaconego zadośćuczynienia. Nie dotyczy to natomiast odsetek. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt ustawy o PIT wolne od podatku są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej. Nie dotyczy to jednak korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Według fiskusa zakres zwolnienia obejmuje tylko odszkodowanie za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty. Wypłacone odsetki ustawowe od niego należy jednak traktować jak odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści, które podlega PIT. Oznacza to w praktyce, że odsetki stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Kobieta powinna je wykazać w zeznaniu podatkowym.

Podatniczka zaskarżyła interpretację, jednak WSA w Krakowie w wyroku z 19 listopada 2015 r. przychylił się do stanowiska fiskusa. Orzekł, że tylko kwota zadośćuczynienia będzie zwolniona z podatku, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT. W przepisach brak regulacji, które zwalniałyby z podatku odsetki ustawowe od zadośćuczynienia.

– Zarówno fiskus, jak i sąd zastosowały wąską wykładnię pojęć „odszkodowanie" i „zadośćuczynienie", wskazując, że w ich zakres nie wchodzą związane z nimi odsetki, a tym samym podatnik uzyskuje przychody z dwóch różnych źródeł. W efekcie podatniczka musi odrębnie rozliczyć otrzymane odsetki i zapłacić od nich PIT według stawek 18 i 32 – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

– Warto zaznaczyć, że inaczej rozstrzygnął podobną sprawę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2014 r. (II FSK 289/12). Uznał, że odsetki są ściśle związane z wypłaconym odszkodowaniem, co oznacza, że również powinny być zwolnione z podatku – dodaje Grzegorz Grochowina.

sygnatura akt: I SA/Kr 1275/15

Co przysługuje poszkodowanemu

W razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Tak mówi art. 444 § 1 kodeksu cywilnego. Na żądanie poszkodowanego zobowiązany do naprawienia szkody powinien wyłożyć z góry sumę potrzebną na koszty leczenia, a jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także kwotę potrzebną na przygotowanie do innego zawodu. Z art. 444 § 2 k.c. wynika, że jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Sąd może też przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę (art. 445 § 1 k.c.). —wp

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA