fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Podatek dochodowy czy od darowizny: fiskus musi znaleźć powód, by pobrać PIT

www.sxc.hu
Wcześniejsze rodzinne ustalenia co do majątku nie powodują automatycznie, że przekazanych zgodnie z wolą zmarłego pieniędzy nie można traktować jako darowizny.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję odmawiającą siostrze zwrotu PIT od środków ze sprzedaży majątku zmarłego brata.

W 2007 r. rodzice w zamian za rentę strukturalną przekazali gospodarstwo rolne synowi. Dwa dni wcześniej trójka rodzeństwa (syn i dwie córki) zawarła ugodę, w której brat zobowiązał się w razie sprzedaży gospodarstwa przed upływem 25 lat do podzielenia się darowizną z siostrami oraz spłacenia sióstr w terminie dziesięciu lat, gdyby nie sprzedał majątku.

Brat zmarł w 2013 r. Jego żona, która wraz z córką przejęła gospodarstwo, sprzedała je. Szanując wcześniejsze ustalenia, kobiety przekazały siostrom zmarłego po jednej trzeciej kwoty uzyskanej ze sprzedaży. Jedna z sióstr, której dotyczy sprawa, wykazała otrzymaną kwotę – ponad 400 tys. zł – jako przychód w zeznaniu PIT. Złożyła korektę deklaracji.

Podatniczka tłumaczyła, że nie istniało żadne zobowiązanie darczyńcy do świadczenia ani też żadne roszczenie obdarowanej. Było to więc jednostronne bezpłatne świadczenie darczyńcy na jej rzecz.

Podważały to organy podatkowe. Izba skarbowa stwierdziła, że ugoda z 2007 r. jest tak naprawdę umową, ale nie spełniły się warunki, pod jakimi brat miał zapłacić siostrom, więc nie nabyły one żadnych roszczeń.

Organ uznał jednak, że otrzymana kwota nie jest darowizną, ponieważ przekazanie pieniędzy skutkowało zrzeczeniem się roszczeń wynikających z uzgodnień ze zmarłym bratem.

– Organy podatkowe podjęły nawet próbę wskazania na odpłatny charakter istotnej dla sprawy umowy– stwierdził WSA. – Dyrektor izby skarbowej z jednej strony twierdzi, że spadkobierczynie (żona i córka zmarłego brata) nie miały żadnych zobowiązań wobec skarżącej, a ta nie miała żadnych roszczeń wobec spadkobierczyń, z drugiej zaś strony gołosłownie przyjmuje, że istniała inna niż causa donandi [chęć bezpłatnego obdarowania – red.] przyczyna wypłaty skarżącej ww. kwoty– uzasadnił WSA.

Sąd nakazał fiskusowi wyjaśnienie, z jakiego powodu nie zgadza się ze zdaniem podatniczki, że otrzymała ona darowiznę.

sygnatura akt: I SA/Gd 204/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA