fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Opłaty pocztowe można ująć w kosztach

www.sxc.hu
Potwierdzenie zapłaty za wysłanie korespondencji do sądów i organów administracji w związku z działalnością gospodarczą jest dowodem księgowym. Niektóre organy wymagają jednak, aby dodatkowo sporządzić dowód wewnętrzny.

Czy dowody opłat pocztowych, takie jak dowody opłat za listy polecone wysyłane do sądów i organów administracji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, mogą być ujęte w podatkowej księdze przychodów i rozchodów? – pyta czytelnik.

Stosownie do § 12 ust. 3 pkt 2 w zw. z § 13 pkt 4 rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. dowody opłat pocztowych, stwierdzające fakt wykonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, to wystarcza podanie jednej daty,...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA