fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Koszty podatkowe: Wykup leasingowanego samochodu a dokonywanie odpisów amortyzacyjnych

www.sxc.hu
Przedsiębiorca, który wykupił leasingowany samochód, oblicza jego wartość na podstawie ceny z faktury.

Po zakończeniu umowy leasingu można wykupić samochód i nadal rozliczać go w firmie. Za podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych przyjmujemy cenę nabycia auta, a nie wartość wyliczoną w celu jego ubezpieczenia. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach.

Wystąpiła o nią spółka, która wykorzystywała w działalności gospodarczej samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po jej zakończeniu może wykupić auto na własność. Faktura zakupowa opiewa na niewiele ponad 600 zł. Za to wartość rynkowa samochodu przyjęta przy podpisywaniu umowy ubezpieczenia wynosi prawie 60 tys. zł.

Spółka zapewnia, że samochód po wykupie będzie wykorzystywany na potrzeby działalności gospodarczej. Ponieważ zamierza go używać dłużej niż rok, wprowadzi do ewidencji środków trwałych i zamortyzuje. Zastanawia się jednak, jaką wartość przyjąć dla celów amortyzacji: czy wyliczoną do celów ubezpieczenia, czy też cenę nabycia? Spółka opowiedziała się za pierwszym rozwiązaniem.

Fiskus był jednak innego zdania. Przypomniał, że zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT wartością początkową (czyli podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych) środka trwałego jest cena jego nabycia. Czyli kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania.

Ten przepis powinien być też zastosowany w przedstawionej sytuacji. Wartością początkową auta jest cena nabycia wyrażona w fakturze zakupowej.

Skarbówka podkreśliła, że wykup pojazdu to odrębne od samej umowy leasingu zdarzenie prawne. W jego wyniku spółka nabyła samochód na własność. Wartość wykupu jest ceną nabycia auta.

Fiskus przypomniał też, że w czasie leasingowania samochodu spółka zaliczała do kosztów uzyskania przychodów raty, których suma odpowiadała jego wartości. Przyjęcie stanowiska spółki oznaczałoby możliwość dwukrotnego ujęcia w podatkowych kosztach tego samego wydatku. Pierwszy raz w postaci uiszczanych rat leasingowych, drugi raz poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości rynkowej auta przyjętej do celów ubezpieczenia.

Reasumując, podstawą amortyzacji jest cena samochodu z faktury zakupowej.

numer interpretacji: IBPB-1-3/4510-399/16/TS

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA