fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych: Jakie obiekty należą do kategorii budynków

AdobeStock
W ostatnich orzeczeniach NSA uchyla wyroki WSA, w których kwalifikowano wiaty do kategorii budynków, powołując się na tezę z wyroków „garażowych" o słupie lub filarze pełniącym funkcję przegrody budowlanej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych budynek musi być wyodrębniony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Czy za budynek można zatem uznać otwartą wiatę, której dach wspiera się jedynie na słupach?

Polskie regulacje z zakresu podatku od nieruchomości budzą wiele wątpliwości od momentu uchwalenia ustawy o podatkach i opłatach lokalnych prawie 30 lat temu. Przyczyną rozbieżności w rozumieniu przepisów o podatku od nieruchomości jest ich mała precyzja oraz powiązanie z przepisami prawa budowlanego, posługującego się konstrukcjami prawnymi nieprzystającymi do standardów ustawodawstwa podatkowego, w szczególności otwartymi definicjami kluczowych dla opodatkowania pojęć. W tym kontekście ważną rolę w procesie wykładni omawianych przepisów odgrywa dorobek sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego, czego najlepszym przykładem są wyroki TK z 13 września 2011 r. (sygn. P 33/09) oraz z 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15). Rozstrzygnięcia t...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA