fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Mieszkanie Plus: państwowa ziemia trafi na przetargi Krajowego Zasobu Nieruchomości

materiały prasowe
Krajowy Zasób Nieruchomości będzie sprzedawał działki lub odda grunt w użytkowanie wieczyste w trybie przetargów pisemnych nieograniczonych.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pracuje nad dwoma rozporządzeniami niezbędnymi do realizacji rządowego programu Mieszkanie+. Pierwsze dotyczy nadania statutu Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (KZN), a drugie sposobu i trybu organizacji przez KZN przetargów. Są one niezbędne po ostatniej nowelizacji ustawy o KZN.

Pierwszy projekt przesądził, że uchwały rady nadzorczej są podejmowaną zwykłą większością głosów. Ponadto modyfikuje strukturę organizacyjną KZN, przez dostosowanie liczby departamentów do rzeczywistych potrzeb Zasobu.

W drugim projekcie proponuje się rozwiązanie dotyczące oddawania w użytkowanie wieczyste lub sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład KZN.

Nowe przepisy przewidują również, że będą organizowane przetargi. Organizacją komisji przetargowych ma się zająć prezes KZN.

Przetargi będą ogłaszane m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej KZN co najmniej na 60 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu będzie wniesienie wadium.

Projekt przewiduje trzy formy przetargu: pisemny nieograniczony oraz ograniczony, a także ustny. Jako podstawową formę przeprowadzenia przetargu wskazuje się przetarg pisemny nieograniczony.

W przypadkach gdy krąg nabywców nieruchomości będzie ograniczony do podmiotów, których celem statutowym jest budowa mieszkań na wynajem, lub do spółdzielni, może zostać przeprowadzony przetarg pisemny ograniczony.

Forma przetargu ustnego zastrzeżona zostanie natomiast do wypadków, gdy jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.

Przepisy przewidują możliwość wniesienia skargi na czynności przetargowe, co stanowi realizację zasady przejrzystości postępowania przetargowego.

Procedurę zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu inicjuje skarga podmiotu przystępującego do przetargu, która wnoszona jest do właściwego ministra za pośrednictwem KZN. Wniesienie skargi obliguje prezesa KZN do wstrzymania na czas jej rozpoznania czynności związanych ze zbyciem nieruchomości.

Natomiast skargę będzie rozstrzygać minister właściwy do spraw budownictwa w terminie siedmiu dni od dnia jej otrzymania. Dziś byłby to minister inwestycji i rozwoju.

Etap legislacyjny: uzgodnienia publiczne

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA