fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Mieszkanie Plus: ułatwienia w budowie od 15 sierpnia 2019 r.

Fotolia.com
Więcej gruntów będzie można przeznaczyć pod budowę domów w programie Mieszkanie Plus. Takie inwestycje powstaną także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

15 sierpnia wchodzi w życie większość przepisów ustawy z 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (dalej nowelizacja). Zasadniczym jej celem jest zwiększenie podaży gruntów, które mogłyby zostać wykorzystane przez Krajowy Zasób Nieruchomości (KZN) na budowę „mieszkań plus". Przed nowelizacją ustawa zakładała bezpłatne przekazanie ziemi Skarbu Państwa do KZN. W efekcie trafiły tam nieruchomości, które nie mogły być wykorzystane pod budownictwo mieszkaniowe. Jak podaje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – z 500 tys. działek, które trafiło do KZN tylko 500 nadawało się do wykorzystania na taki cel. Dlatego nowelizacja zmienia zasady nabywania gruntów.

Rynkowe stawki za ziemię

Na potrzeby programu Mieszkanie Plus grunty mają przekazywać spółki ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa i takie, w których te spółki mają 100 proc. udziałów oraz instytuty badawcze. W zamian za przekazane nieruchomości spółkom wypłacane będzie wynagrodzenie odpowiadające 100 proc. ceny rynkowej nieruchomości. Nie dotyczy to jednak gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe, które zostały wyłączone z przekazywania działek do KZN. Natomiast mniej, bo 90 proc. ceny rynkowej otrzymają za nieruchomości zbyte na cele inwestycji mieszkaniowych - państwowe osoby prawne: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Mienia Wojskowego.

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie mógł budować mieszkania w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i tworzyć spółki budujące mieszkania nie tylko z gminami, ale także z firmami (przedsiębiorcami) zajmującymi się budową mieszkań. Przy czym wprowadzono warunek, że 50 proc. budowanych mieszkań będzie przeznaczona na wynajem. Czynsz najmu w mieszkaniach będzie ustalany na podstawie kosztów budowy, co oznacza zniesienie limitów czynszowych ustalanych przez urzędników. Jednak osoby o niskich dochodach będą mogły liczyć na dopłaty do czynszu.

Podniesiony próg dochodowy

Nowelizacja umożliwia większej grupie osób skorzystanie z dopłat do czynszu. Podniesiony został bowiem próg dochodowy umożliwiający uzyskanie dopłat o 40 proc. – do 100 proc. średniej krajowej, przy dopłatach dla 1 osoby i o 10 proc. – do 40 proc. średniej krajowej, dla każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym najemcy. Osoby, które przekroczą próg dochodowy, nie będą mogły korzystać z dopłat, ale jeśli ich dochody się zmniejszą, znów nabędą takie prawo.

Zmiany dotyczą także pomocy dla osób mieszkających w lokalach komunalnych. Obowiązujące dla umów najmu komunalnego zawartych po 21 kwietnia 2019 r. przepisy o weryfikacji dochodów najemców (nie częściej niż co 2,5 roku) nie będą stosowane do osób, które były najemcami lokalu komunalnego przed tą datą i będą musiały się przenieść do innego lokalu (zamiennego) oraz podpisać nową umowę najmu w związku ze złym stanem technicznym budynku lub koniecznością przeprowadzenia remontu kapitalnego. Ustawa wydłuża także do końca 2021 r. obowiązek zapewnienia przez gminę lokalu zamiennego w przypadku konieczności wyprowadzki wynikającej z potrzeby rozbiórki budynku (dotyczy najemców opłacających w lipcu 2001 r. czynsz regulowany).

Podstawa prawna:Ustawa z 13 czerwca 2019 r o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1309)

Co się zmieni

? Wyłączono z wykazów nieruchomości, które z racji funkcji i przeznaczenia nie mogą zostać wykorzystane na cele budownictwa mieszkaniowego, tj. nieruchomości zajęte przez pas drogowy, pokryte powierzchniowymi wodami płynącymi lub powierzchniowymi wodami stojącymi, zajęte pod infrastrukturę kolejową lub dworce kolejowe, a także zajęte na prowadzenie działalności statutowej przez Pocztę,

? Doprecyzowano procedury przekazywania nieruchomości do Zasobu, w tym wprowadzenie możliwości rozstrzygnięcia sprawy przekazania nieruchomości przez Komisję Rozjemczą przy Sądzie Polubownym,

? Pisemnej zgody ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa będzie wymagało m.in. tworzenie przez KZN spółek celowych, w tym spółek tworzonych na podstawie ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA