Maria Niedziela

Większy autobus to wyższa opłata za zatrzymanie na przystanku - wyrok WSA

Przy ustaleniu opłaty za zatrzymanie na przystanku środka transportu należy wziąć pod uwagę wielkość pojazdu, jakim realizowany jest przewóz.

Epidemia koronawirusa a zamówienia publiczne

Można spodziewać się sporów dotyczących wykonywania umów, w których strony będą powoływały się na wpływ epidemii. Do tego potrzebne będą dowody, które musi przedstawić strona powołująca się na te okoliczności.

Zawiadomienie stron o decyzjach środowiskowych w formie publicznego obwieszczenia

Usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych, to cel nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.

Mieszkanie Plus: ułatwienia w budowie od 15 sierpnia 2019 r.

Więcej gruntów będzie można przeznaczyć pod budowę domów w programie Mieszkanie Plus. Takie inwestycje powstaną także w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kara więzienia za replikę dowodu osobistego

Walka z fałszerstwami dokumentów, a także z wykorzystywaniem ich do popełniania przestępstw m.in. wyłudzania kredytów, to główne cele ustawy o dokumentach publicznych, której większość przepisów weszła w życie 12 lipca.

Za mało kobiet we władzach spółek komunalnych

Kobiety stanowią połowę społeczeństwa, są dobrze wykształcone, a wciąż nie są dostatecznie reprezentowane na stanowiskach decyzyjnych wszystkich szczebli – podkreśla Rzecznik Prawo Obywatelskich.

Wzrasta liczba wakatów w służbie cywilnej

Coraz mniej osób - szczególnie młodych – jest zainteresowanych pracą w służbie cywilnej. Potencjalnych kandydatów zniechęcają nie tylko niskie zarobki.

Nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej

Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej określa kompetencje radców Urzędu PG oraz zasady ich zatrudniania.

Co wolno budować, gdy brak planu zagospodarowania przestrzennego

Zdarza się, że organy uniemożliwiają realizację inwestycji tylko z tego powodu, że planowane zamierzenie budowlane jest rodzajowo odmienne od już istniejącej zabudowy.