fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Przekształcenie użytkowania we własność: apel o zmianę przepisów dot. bonifikaty

Fotorzepa, Adam Burakowski
Niepełnosprawni posiadacze lokatorskich oraz własnościowych lokali również powinni mieć prawo do bonifikaty w opłacie przekształceniowej w wysokości 99 proc.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP apeluje do Ministerstwa Inwestycji o pilną zmianę przepisów w sprawie bonifikaty w opłacie przekształceniowej za uwłaszczenie udziału w gruncie pod blokiem wielorodzinnym lub domem jednorodzinnym.

Czytaj także:

Chodzi o lukę w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (dalej: ustawa przekształceniowa). Przewiduje ona bonifikatę w wysokości 99 proc. dla osób z niepełnosprawnościami, ale tylko wtedy, gdy są one właścicielami lokalu (domu). Nie ma przy tym znaczenia, czy budynek (dom) stoi na gruncie, który wcześniej był własnością gminy czy też Skarbu Państwa.

Na liście uprzywilejowanych zabrakło posiadaczy spółdzielczego lokatorskiego oraz własnościowego prawa do lokalu, którzy właścicielami nie są. Ustawa przekształceniowa mówi wprost, że z przekształcenia korzysta spółdzielnia jako właścicielka tego typu mieszkań, a spółdzielcy pośrednio. Jeżeli bowiem spółdzielnia otrzyma bonifikatę, to ma to wpływ na wysokość opłat za mieszkanie. Natomiast spółdzielnia z 99 proc. bonifikaty skorzystać nie może, ponieważ nie jest osobą fizyczną z niepełnosprawnością.

Z tego powodu, zdaniem ZRSMRP, listę uprawnionych powinno się uzupełnić o posiadaczy lokatorskich i własnościowych mieszkań oraz domów jednorodzinnych. Chodzi o osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub przed ukończeniem 16. roku życia, lub przedstawicieli ustawowych, opiekunów prawnych mieszkających w dniu przekształcenia z tymi osobami.

Według tego Związku na liście uprawnionych do bonifikaty powinni się znaleźć także członkowie rodzin wielodzietnych, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego, a także świadczeniobiorcy do ukończenia 18. roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, lub ich opiekunowie prawni.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA