fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Magistrowie/studenci

Wydziały prawa otwierają się na Wschód

Fotolia.com
Na Ukrainie powstają szkoły prawa polskiego. W Polsce można się uczyć prawa ukraińskiego. Są wspólne konferencje i wymiana studentów.

Polskie uczelnie zainteresowały się studentami zza wschodniej granicy. Uniwersytet Jagielloński otworzył Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego w Tarnopolu i we Lwowie. Dla polskich studentów otworzył z kolei Szkołę Prawa Ukraińskiego. Uniwersytet Warszawski uruchamia właśnie Szkołę Prawa Polskiego na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym. Większość wydziałów prawa naszych uczelni prowadzi też współpracę naukową lub wymianę studentów z uczelniami zza naszej wschodniej granicy.

Kijów, Tarnopol i Lwów

– Nasz wydział prowadzi projekt Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych, który uzyskał dofinansowanie 1,8 mln zł na lata 2017–2019 od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prestiżowego programu Dialog – mówi zastępca kierownika projektu dr Krzysztof Koźmiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Celem projektu jest umiędzynarodowienie polskiej nauki prawa, m.in. poprzez intensyfikację współpracy z Ukrainą.

Uniwersytet Jagielloński już dziesięć lat temu nawiązał współpracę z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie.

– Prowadzimy tam Szkołę Prawa Polskiego i Europejskiego. Wykłady prowadzą w języku polskim pracownicy naukowi UJ oraz zaproszeni wykładowcy zewnętrzni. Wykładali m.in. sędziowie Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, a także partnerzy najbardziej prestiżowych kancelarii w Polsce – mówi Julianna Kobierzyńska z Ośrodka Koordynacyjnego Szkół Praw Obcych Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Cykl zajęć szkoły, składający się z kursu prawniczego języka polskiego oraz wykładów z przedmiotów prawniczych, trwa rok akademicki. Studenci poznają wybrane gałęzie prawa polskiego i europejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego.

Jeszcze dłużej, bo od 1999 r., działa Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego na Narodowym Uniwersytecie Ekonomicznym w Tarnopolu i we Lwowie.

Rocznie obie szkoły kończy ok. 60 osób. Dla najlepszych studentów organizowane są praktyki zawodowe w Polsce.

Polacy też się uczą

Uniwersytet Jagielloński prowadzi też Szkołę Prawa Ukraińskiego. W programie jest prawniczy język ukraiński i wstęp do sześciu gałęzi prawa ukraińskiego. Można też uczestniczyć w wizycie studyjnej na Ukrainie i w międzynarodowych konferencjach.

Szkoła Prawa Ukraińskiego działa także na KUL. Uniwersytet w Białymstoku ma z kolei wydział zamiejscowy w Wilnie (Wydział Ekonomiczno-Informatyczny). W programach kierunków są także przedmioty prawnicze.

Uniwersytet Łódzki jest zaś jedyną uczelnią w Polsce prowadzącą jednosemestralną wymianę studentów pomiędzy uczelniami partnerskimi z krajów spoza Unii Europejskiej w programie Mobility Direct. Wymiana jest możliwa dzięki umowom bilateralnym.

– Na Wydziale Prawa pierwsi studenci z wymiany pojawili się już cztery lata temu. Program ten cieszy się z roku na rok większą popularnością. W nadchodzącym semestrze zimowym studiować u nas będzie w ramach Mobility Direct 31 studentów z Ukrainy, Gruzji, Kazachstanu, Rosji i... Indii – mówi Marta Mucha z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Szeroką współpracę prowadzi też Uniwersytet Wrocławski. Wraz z Uniwersytetem Szawelskim na Litwie utworzył wspólny kierunek studiów o specjalności Economics and Sustainables Business (ekonomia i ekobiznes). Studia są skierowane zarówno do obywateli litewskich, polskich, jak i osób spoza Unii Europejskiej.

Pierwszy i trzeci rok studiów prowadzony jest na Uniwersytecie Szawelskim. Cały drugi rok – na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia kończą się wspólnym dyplomem obu uniwersytetów.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA