Lekarze i pielęgniarki

Nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia

Fotolia.com
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 15 grudnia 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia określające nowe wzory karty urodzenia i karty martwego urodzenia.

Ministerstwo zwraca uwagę na zmianę dotyczącą informacji o poprzednich ciążach i porodach matki dziecka:

- pozycja VI w załączniku nr 1 do rozporządzenia,

- pozycja VIII w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

MZ wskazało, że obecnie należy wpisać liczbę dzieci dotychczas urodzonych przez matkę – bez aktualnego urodzenia.

Ministerstwo wnosi o zapoznanie pracowników podmiotu leczniczego z tą zmianą. Rzetelne dane o liczbie i kolejności urodzonych dzieci mają duże znaczenie m.in. dla prowadzenia polityki w zakresie rodzin wielodzietnych, w tym realizacji i monitorowania programu 500+.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. poz. 2305)

Źródło: MZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL