fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Na czym polega wadliwość klauzul walutowych?

Zapisy umów kredytowych, z których wynika, że przeliczenia samej kwoty kredytu oraz rat kredytu z waluty obcej na złote mają następować według wewnętrznej tabeli kursowej banku mają charakter abuzywny, mówiąc prościej, niedozwolony.

Banki do ustalania kwoty w złotych – podlegającej wypłacie kredytobiorcy w przypadku kredytu denominowanego lub księgowania salda zadłużenia przy kredycie indeksowanym oraz ustalania wysokości rat kredytowych – zarówno w przypadku kredytu indeksowanego, jak i denominowanego, korzystają z tworzonych przez siebie tabel kursowych.

Uprawnienie do jednostronnego i niczym nieograniczonego wyznaczania kursu waluty, do której kredyt jest indeksowany/denominowany stwarza bankowi równocześnie możliwość do jednostronnego i dowolnego sterowania wysokością zobowiązania kredytobiorcy – zarówno kwotą udzielonego kredytu, jak też wysokością samych rat kredytowych.

Przykładowe klauzule abuzywne zawarte w umowach kredytowych

mBank (d. BRE Bank i MulitBank)

„Kwota Kredytu wyrażona w CHF walucie jest określona na podstawie kursu kupna waluty CHF z tabeli kursowej BRE Banku S.A. z dnia i godziny uruchomienia Kredytu".

„Raty kapitałowo-odsetkowe spłacane są w złotych po upr...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA