fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Zasady zatrudniania cudzoziemców

AdobeStock
Od lipca 2018 r. obowiązuje centralny dla Polski wykaz zawodów, w których można uzyskać zezwolenie na pracę dla obcokrajowca bez konieczności przeprowadzania tzw. testu rynku pracy. Nadal trzeba jednak wykazać, że kandydat do zatrudnienia posiada kwalifikacje do wykonywania danego zawodu.

Tę zmianę wprowadziło rozporządzenie z 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie MPiPS z 29 stycznia 2009 r. (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 97 ze zm.) w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Zostało ono ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz. 1264. Nowelizacja ma na celu ułatwienie cudzoziemcom dostępu do polskiego rynku pracy z uwzględnieniem kryterium wykonywanego zawodu. Rozszerza ona katalog przypadków, w których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy.

Czytaj także: Zatrudnianie cudzoziemców - o czym trzeba pamiętać

Wykaz zawodów

Zmiana rozporządzenia upraszcza procedurę wydawania zezwoleń na pracę w przypadku podejmowania pracy w określonych zawodach. Wymienia je dodany do rozporządzenia załącznik. Wykaz ten obejmuje 289 zawodów (283 zawody ujęte w 32 grupach elementarnych i 6 pojedynczych zawodów), w tym m.in. zawód:

- inżyniera do spraw przemysłu i produkcji,

- inżyniera elektryka,

- analityka systemów komputerowych,

- specjalisty do spraw rozwoju systemów informatycznych,

- projektanta aplikacji sieciowych i multimediów,

- programisty aplikacji,

- projektanta i administratora baz danych,

- technika elektryka,

- technika elektronika i pokrewnych,

- elektryka budowlanego i pokrewnych,

- kierowcy samochodów ciężarowych,

- operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych,

- maszynisty i operatora maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewnych.

Krótsza procedura...

Przyjęcie tych rozwiązań oznacza wprowadzenie udogodnień przede wszystkim dla pracodawców. Czas potrzebny na pozyskanie cudzoziemca do wykonywania pracy we wskazanych zawodach został bowiem skrócony o 14- lub 21-dniowy okres przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.

Czytaj także: Zatrudnienie cudzoziemca w Polsce już łatwiejsze

Co więcej, zarówno cudzoziemcy, jak i pracodawcy mogą liczyć na skrócenie okresu oczekiwania na rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca.

Dodatkowo – zgodnie z art. 114 ust. 3 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – zwolnienie z obowiązku przeprowadzania testu rynku pracy dla wskazanych zawodów ma zastosowanie także do zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

... również do otwartych postępowań

Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2018 r. Co istotne, z uwagi na przedłużające się postępowania prowadzone przez wojewodów w sprawie wydania zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wprowadzone ułatwienia mają zastosowanie także do wszczętych i niezakończonych jeszcze postępowań.

Wojewodowie nie muszą już przy tym prowadzić, w toku takich wszczętych postępowań, działań wyjaśniających w zakresie braku lub niespójności informacji starosty.

Magdalena Grykowska, adwokat, Head of litigation Góralski&Goss LEGAL

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA