fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak odzyskać pieniądze od spółki, która nie ma majątku

Adobe Stock
Jakie są sposoby, możliwości i szanse odzyskania należności od spółki z.o.o która nie posiada majątku nie wykazuje woli i możliwości ich spłaty – pyta pan Julian.

W przypadku wystąpienia zjawiska niewypłacalności spółki z o.o. z uwagi na brak posiadanego przez nią majątku, istnieje kilka sposobów na odzyskanie należności mimo zaistniałej przeszkody.

Po pierwsze – odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą jej członkowie zarządu. Odpowiedzialność, ta ma charakter osobisty, solidarny oraz subsydiarny. Jednak istnieją pewne okoliczności, w których odpowiedzialność taka jest wyłączona z mocy prawa, np. złożenie przez nich we właściwym czasie (czas ten precyzuje ustawa) wniosku o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Z pozwem możemy wystąpić przeciwko wszystkim członkom zarządu spółki, o ile pełnili oni tę funkcję w momencie, kiedy zobowiązanie istniało. Nawet odwołanie członka zarządu nie zwalnia go z odpowiedzialności za długi spółki powstałe w czasie jego kadencji.

Czytaj także: Klient nie płaci? Wierzytelność można zaliczyć w koszty - interpretacja ...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA