fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Akademia Kopernikańska przejmie mienie, ale nie wiadomo skąd

Adobe Stock
Nie jest jasne, skąd Akademia Kopernikańska weźmie majątek. Wiadomo, że będzie miała cały zasób nieruchomości.

Międzynarodowa Akademia Kopernikańska ma mieć tak dużo nieruchomości, że utworzą zasób i trzeba będzie dla nich prowadzić ewidencję. Tak wynika z projektu ustawy, który wyciekł z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Nie ma w nim jednak ani słowa o tym, skąd Akademia weźmie swój majątek.

– Zapewne do zasobów Akademii będzie wcielony majątek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. Ta stanie się jednym z kolegiów Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika. Na ten cel zostaną także przeznaczone nieruchomości pozostające w zasobach Skarbu Państwa albo pozyskane od instytucji – mówi prof. Marek Ratajczak. I dodaje, że szkoły wyższe czy instytuty naukowe pozostają własnością państwa. Może ono podjąć decyzję o doprowadzeniu do wydzielenia jakiejś części już istniejącej instytucji, np. szkoły wyższej, i włączeniu jej wraz z majątkiem do nowej organizacji.

Z projektu wynika jedynie, że mienie Akademii obejmuje prawa majątkowe, w szczególności prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntów oraz własność budynków i urządzeń trwale związanych z gruntami.

W ramach programu kopernikańskiego zostanie powołany Polski Instytut Naukowo-Kulturalny, który będzie koordynował działalność zagranicznych jednostek naukowych i kulturalnych, w tym instytutów polskich.

– Pojawia się w środowisku obawa, że mienie ośrodków zagranicznych pochodziłoby z przejęcia oddziałów zagranicznych Polskiej Akademii Nauk – mówi prof. Łukasz Niesiołowski-Spano, dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, działacz ruchu Obywatele Nauki.

Zasadniczym źródłem przychodów Akademii mają być środki pozostające w dyspozycji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, ujęte w odrębnej części budżetowej.

- Wydzielenie części budżetowej oznacza, że Akademii będą dotyczyć odrębne reguły finansowania. Mimo zapisów w projekcie wskazujących na stosowanie reguł Ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie jest pewne, czy Szkoła Główna Mikołaja Kopernika będzie objęta tym samym algorytmem finansowania, co pozostałe szkoły wyższe finansowane ze środków w dyspozycji ministra odpowiedzialnego za naukę i szkolnictwo wyższe, bez wprowadzenia jakichś rozwiązań preferencyjnych – uważa prof. Marek Ratajczak.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA