fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

UODO: Posiadacz Karty Dużej Rodziny może być poproszony o dowód

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Sprzedawca ma prawo żądać, by osoba chcąca skorzystać z uprawnień przysługujących jej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny, a posługująca się tradycyjną jej wersją, uwiarygodniła swoją tożsamość np. poprzez okazanie swojego dowodu osobistego - pisze Urząd Ochrony Danych Osobowych na swojej stronie.

Zgodnie art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny wynika, że karta ta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym jego prawo do uprawnień ustalonych w trybie określonym w powołanej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych.

Karta Dużej rodziny jest  to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin mających przynajmniej trójkę dzieci. Występuje w formie tradycyjnej lub e-karty przeznaczonej na urządzenia mobilne, którą wprowadzono od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z przepisami na KDR mają widnieć takie informacje jak: imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej, numer PESEL członka rodziny wielodzietnej (albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL), termin ważności karty, numer KDR, logo rodziny wielodzietnej, skrót „KDR" pisany alfabetem Braille'a - na karcie tradycyjnej, miejsce na zdjęcie - na karcie elektronicznej oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Zdaniem UODO wobec braku miejsca na zdjęcie na karcie tradycyjnej zasadne jest, by sprzedawca prosił okaziciela KDR o poświadczenie swojej tożsamości dokumentem ze zdjęciem.

- Służy bowiem weryfikacji, czy osoba chcąca skorzystać z uprawnień związanych z posiadaniem KDR jest osobą do tego uprawnioną - tłumaczy urząd. - Samo okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, o ile nie dochodzi do jego kopiowania, nie jest czynnością nadmiarową - dodaje.

Źródło: UODO
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA