fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Cudzoziemcy

RPD broni małoletnią przed deportacją

123RF
12 grudnia Rzecznik Praw Dziecka spotkał się z 13-letnią Daryną oraz jej matką, którym grozi powrót na Ukrainę, na tereny objęte konfliktem zbrojnym.

Marek Michalak złoży skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Urzędu ds. Cudzoziemców wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji o deportacji.

Sprawa 13-letniej Daryny trafiła do Rzecznika Praw Dziecka na końcowym etapie postępowania Urzędu ds. Cudzoziemców. Po zapoznaniu się z sytuacją małoletniej Rzecznik wniósł do Szefa Urzędu o uchylenie zaskarżonej decyzji w przedmiocie zobowiązania cudzoziemców do powrotu i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

- Podczas postępowania nie wysłuchano dziecka, a zobowiązują do tego chociażby przepisy Konwencji o prawach dziecka, którą uchwalono przecież przy ogromnym udziale Polski. Zwracam także uwagę że nie zasięgnięto opinii biegłego psychologa - mówi Marek Michalak.

Rzecznik stoi na stanowisku, że małoletnia wraz z matką powinny otrzymać stosowną pomoc, atak aby mogły zostać w Polsce. Dziewczynka zaaklimatyzowała się w nowym otoczeniu, pozytywną opinię w jej sprawie wydała szkoła oraz psycholog, murem za dziewczynką stoją koledzy i koleżanki. Ponadto, w opinii Rzecznika powrót dziecka do ojczyzny, w której trwa konflikt zbrojny, może niekorzystnie wpłynąć na jego psychikę i rozwój.

- Mając na uwadze dobro dziecka i w związku z decyzją o powrocie dziecka na Ukrainę Rzecznik Praw Dziecka zaskarży decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z jednoczesnym wnioskiem o wstrzymanie wykonalności decyzji - informuje RPD.

Przypomnijmy, że w ostatnich latach Rzecznik wielokrotnie skutecznie interweniował w podobnych sprawach. Kilka miesięcy temu na wniosek RPD cofnięto decyzję o deportacji dziewięciorga ukraińskich dzieci wraz z rodzicami, którzy od lat mieszkają w Legnicy.

Źródło: RPD
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA