Budżet i Podatki

#RZECZoBIZNESIE: Marek Kozaczuk: Nowe przepisy podatkowe utrudniły życie branży IT

tv.rp.pl
Czerpanie zysków z autorskich praw majątkowych w przypadku firm z branży IT jest podstawową działalnością operacyjną – mówi Marek Kozaczuk, doradca podatkowy i ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gość programu Marcina Piaseckiego.

Gość przypomniał, że na początku 2018 r. polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie podziału pomiędzy opodatkowaniem zysku ze zwykłej działalności operacyjnej i opodatkowaniem tzw. zysków kapitałowych.

- Celem było zapobieżenie agresywnym optymalizacjom podatkowym, żeby nie łączyć strat z działalności nadzwyczajnej z przychodami z działalności zwykłej - mówił Kozaczuk.

- W tym celu wprowadzono cały katalog zysków kapitałowych. Wskazano tam m.in. przychody z autorskich praw majątkowych i zbycia autorskich praw majątkowych. Czegoś, co w branży IT jest istotne – dodał.

Kłopot polega na tym, że czerpanie zysków z autorskich praw majątkowych w przypadku firm z branży IT jest podstawową działalnością operacyjną.

- Z perspektywy firmy, poza kłopotem ewidencyjnym (koniecznością zatrudnienia dodatkowych osób, prowadzenia podwójnej ewidencji podatkowej) w praktyce mamy do czynienia z wypaczeniem wyniku ekonomicznego - tłumaczył Kozaczuk.

- Przykład: jeżeli firma sprzedaje autorskie prawa majątkowo to musi je wycenić (co nie zawsze jest możliwe) i przypisać im koszt. Jeżeli nie jest w stanie tego zrobić (a zazwyczaj jest to niemożliwe) to wtedy te przychody są opodatkowane 19 proc. podatkiem – dodał.

Kłopotliwe działania prawne rzutują już na działalność firm IT. - W ramach firmy działy muszą szukać sposobów jak wyodrębniać przychody i koszty. Firmy podjęły też działania mające na celu uzyskanie indywidualnych interpretacji ministra finansów. Niestety dyrektor KAS w 3 interpretacjach zajął stanowisko niekorzystne dla podatników. Biuro prasowe KAS zapowiada zmiany tych interpretacji – mówił gość.

Podkreślił, że błąd tkwi u podstaw, czyli w źle przyjętym prawie. - Ustawodawstwa powinien to zmienić, żeby nie było wątpliwości – ocenił.

- Trzeba rozróżnić pomiędzy działalnością operacyjną firm, np. z branży IT, a tym, co ustawodawca chciał osiągnąć wprowadzając opodatkowanie zysków kapitałowych. Wystarczy powiedzieć, że nie wchodzą w grę takie przypadki, kiedy zbywane prawa autorskie są przenoszone w ramach działalności operacyjnej – dodał.

Źródło: rp.pl

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL