fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Budżet i Podatki

Prezydent podpisał budżet na 2019 rok

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Ustawa budżetowa na 2019 r. z 16 stycznia została podpisana przez prezydenta – dowiedziała się nieoficjalnie "Rzeczpospolita". Informację tę uzyskaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP.

W zeszłym tygodniu Senat przyjął projekt budżetu na 2019 r. bez poprawek. Wówczas za jego przyjęciem bez poprawek opowiedziało się 61 senatorów, przeciw było 26, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Przyjmując projekt odrzucono ponad 100 poprawek zgłoszonych podczas jednej z debat.

Podpisanie budżetu przez prezydenta oznacza, że parlament uporał się z przyjęciem planu finansowego państwa do końca stycznia. To z kolei oznacza, że nie ma przesłanki, by prezydent Andrzej Duda - zgodnie z konstytucją - mógł skrócić kadencję parlamentu.

[aktualizacja]

Nasze informacje szybko się potwierdziły. Kancelaria Prezydenta RP w oficjalnym komunikacie podała, że ustawa została podpisana 30 stycznia.

W komunikacie przypomniano, że przygotowując założenia makroekonomiczne przyjęto, że wzrost produktu krajowego brutto w 2019 r. wyniesie 3,8 proc., stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec roku stanowić będzie 5,6 proc., wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrośnie o 2,3 proc. natomiast średni kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,15 PLN/EUR i 3,34 PLN/USD.

Szacują, że deficyt sektora finansów publicznych w 2019 r. wyniesie 41,4 mld zł, zaś państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 52,2 mld zł. Wówczas relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniesie 46,6 proc.

W budżecie na 2019 r. ustalono limit wydatków na kwotę ponad 416 mld zł, a wysokość dochodów prognozowana jest na prawie 388 mld zł. Dopuszczalny deficyt ustalono na poziomie 28,5 mld zł.


Rząd prognozuje, że dochody podatkowe wyniosą 359,7 mld zł, w tym:

 • 179 mld zł  z podatku od towarów i usług,
 • 73 mld zł – z podatku akcyzowego,
 • 2 mld zł – z podatku od gier,
 • 34,8 mld zł – z podatku dochodowego od  osób prawnych,
 • 64,3 mld zł – z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • 1,4 mld zł – z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin,
 • 4,5 mld zł – z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych.

Z dochodów niepodatkowych:

 • 4,1 mld zł – cło,
 • 2,8 mld zł – dywidendy i wpłaty z zysku,
 • 16 mld zł  dochody państwowych jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe,
 • 2,6 mld zł  wpłaty jednostek samorządu terytorialnego


Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego. Kwota dochodów ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi prognozowana jest na prawie 2,2 mld zł.

Limit wydatków uwzględnia w budżecie m. in.:


W komunikacie czytamy również, że łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu państwa określono odpowiednio na niemal 348 mld zł oraz 303 mld zł, natomiast saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa zostało ustalone w wysokości 44 mld. zł.

Ustawa budżetowa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA