fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Bogusław Białowąs: BOŚ wspiera ekologię od 27 lat

Przy naszej pomocy udało się zrealizować inwestycje proekologiczne o łącznej wartości 50 mld zł – mówi Bogusław Białowąs, prezes Banku Ochrony Środowiska.

Rz: W logo macie liść klonu, a nazwa banku zobowiązuje. Czy BOŚ wspiera prośrodowiskowe inwestycje?

Bogusław Białowąs: Tak. Od ponad 27 lat przy naszej pomocy udało się zrealizować inwestycje proekologiczne o łącznej wartości 50 mld zł. Mamy ogromne doświadczenie w realizacji tego typu projektów. Z tych 50 mld zł, ponad 60 proc. stanowią inwestycje z dziedziny ochrony atmosfery współfinansowane przez bank.

Mamy problem ze smogiem. Rząd postanowił się z tym rozprawić. Podpisaliście porozumienie w tej sprawie.

Jakość powietrza ma bardzo duży wpływ na stan zdrowia Polaków. Badania pokazują, że jakość powietrza w tzw. okresie grzewczym jest zła. Dlatego rząd podjął kompleksowe działania w celu rozwiązania problemu niskiej emisji, tym samym doprowadzenia do poprawy jakości powietrza w ciągu dziesięciu lat. Łącznie ma przeznaczyć na to ponad 100 mld zł. Według badań ponad 3 mln domów jednorodzinnych powinno podlegać natychmiastowej termomodernizacji i wymianie w nich urządzeń grzewczych. Jeżeli nawet w całej miejscowości zostaną wymienione piece CO, za wyjątkiem jednego gospodarstwa domowego, to jedno gospodarstwo jest w stanie doprowadzić do znaczącego przekroczenia limitu substancji szkodliwych w tym regionie. Cieszymy się z wyróżnienia: BOŚ został zaproszony jako partner do tego programu. Aktywnie wspieramy działania szkoleniowe organizowane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jesteśmy też instytucją, która zapewni wkład finansowy na realizację przedsięwzięcia, gdy pojawi się konieczność uzupełnienia środków finansowych po stronie inwestora. Przygotowaliśmy specjalny produkt z takim samym oprocentowaniem jak kredyt preferencyjny oferowany przez WFOŚiGW.

Dzięki temu programowi można wymienić stary piec węglowy, dostać dofinansowanie i ewentualnie dodatkowe pieniądze?

Rząd podchodzi do tego bardzo odpowiedzialnie. Sprawiedliwie nie znaczy po równo. W zależności od dochodu na osobę przewidziany jest różny poziom wsparcia. W skrajnych przypadkach może sięgać nawet 90 proc. wartości inwestycji. Dla najbogatszych osób dostępna ma być ulga podatkowa. Sama wymiana pieca to nie wszystko. Program rozwiązuje całość problemu.

Wchodzi w to jeszcze termomodernizacja...

Tak. Wszyscy, którzy przeprowadzą termomodernizację, dokonają zmian, zarówno pod względem wytwarzania ciepła i jego zabezpieczania, w sposobie myślenia, ale przede wszystkim odczują to w rachunkach. Efektem termomodernizacji jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale i niższe rachunki, ponieważ zapotrzebowanie na ciepło będzie mniejsze.

Na jak długi czas ten program jest rozłożony?

Rozpisany jest na dziesięć lat. Rząd zamierza przeznaczyć na jego realizację w różnych formach pomocy łącznie ponad 100 mld zł. Jest to pierwszy program, który w tak istotny sposób pomaga gospodarstwom indywidualnym.

Mamy zobowiązania wynikające z dyrektyw unijnych, dotyczą one odnawialnych źródeł energii. Niedługo powinniśmy mieć ich 15 proc. w mikście energetycznym.

W niecałe dwa lata musimy nadrobić 4 proc.

Bank pomoże?

Bank aktywnie uczestniczył w finansowaniu farm wiatrowych. Na ponad 10 mld zł zaangażowania sektora bankowego w portfel farm 20 proc. było po stronie BOŚ. Konieczność osiągnięcia 15 proc. spowodowała poprawę aktywności na rynku OZE, nie tylko w obszarze farm wiatrowych. Widać także mocne wejście farm fotowoltaicznych. Rząd i inwestorzy upatrują w nich duży potencjał. Dobrym źródłem pozyskiwania energii z OZE są również farmy wiatrowe z nieco inną lokalizacją niż dotychczas, a mianowicie na morzu. Rozwiązanie to uważa się za najbardziej efektywne.

Jesteśmy do tego przygotowani, mamy opracowany odpowiedni proces kredytowy. Bogate doświadczenie z lat ubiegłych, znajomość mechanizmu funkcjonowania tego typu przedsięwzięć zapewniają nam przewagę konkurencyjną. W przypadku morskich farm wiatrowych niezbędne będzie stworzenie konsorcjów bankowych ze względu na wysoką kapitałochłonność inwestycji.

W Lasach Państwowych pojawił się pomysł budowania domów z drewna. Jak jesteście w to zaangażowani?

Mówiąc o energooszczędnych domach drewnianych, mam na myśli pełnowartościowe budynki mieszkalne jedno- i wielokondygnacyjne.

Wspólnie z NFOŚiGW BOŚ postanowił zaangażować się w realizację przedsięwzięcia. Jesteśmy w trakcie tworzenia spółki Polskie Domy Drewniane. Umożliwimy finansowanie producentom tych domów i ich odbiorcom. Domami drewnianymi mogą być zainteresowane również samorządy. ©?

—rozmawiał Mateusz Pawlak

notował Grzegorz Balawender

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA