SOSEScript: API/run.php5 failed executing with the following error: Error on line 40 position 1: Out of memory (allocated 2359296) (tried to allocate 1896222 bytes)
REKLAMA
REKLAMA

Banki

Duża reforma w bankowości Unii po brexicie

Bloomberg
Komisja Europejska pracuje nad kompleksową reformą przepisów bankowych, największą od czasu kryzysu finansowego, które mogą zmniejszyć brytyjski dostęp do Unii - wynika z wewnętrznego dokumentu, do którego zajrzał Reuter

W 12-stronicowym dokumencie o strategii wysocy urzędnicy unijni przedstawiają tymczasowe plany usług finansowych Komisji Europejskiej, która ustala harmonogram prac ustawodawczych, a w tym roku dokona nominacji nowych członków na następną 5 -letnią kadencję. Z dokumentu wynika jasno, że dojdzie do przyspieszenia w przyjmowaniu przepisów finansowych po wielu latach, kiedy działo się niewiele, gdy już przeszła fala nowych po kryzysie.

Dokument sugeruje zmianę ram kapitałowych, ktore przewidują dodatkowy kapitał buforowy w największych bankach na świecie, np. Deutsche Bank oraz innych ważnych instytucji finansowych, np. izb rozrachunkowych. Dokument wymienia możliwość wprowadzania "opłat za koncentrację" od bankowych portfeli ryzykownych rządowych papierów dłużnych, czego światowe organy nadzoru dotąd unikały.

Byłoby to zerwanie z obecną sytuacją, w której banki nie muszą odkładać kapitału na pokrycie rządowych papierów dłużnych będących w ich posiadaniu.

W czasie gdy Europa nie uporała się jeszcze ze skandalami prania pieniędzy przez banki dokument sugeruje też utworzenie scentralizowanego organu nadzoru do walki z praniem pieniędzy i przyjęcie w Unii takich przepisów, które będą bardziej zapobiegać temu procederowi. Sygnalizuje również przyjęcie przepisów chroniących przed cyberprzestępczością.

Zestaw planowanych zmian w ustawodawstwie ma oceniać, jak zmniejszyć zależność bloku od W.Brytanii i od regionalnego ośrodka finansowego, Londynu. "Po wyjściu W.Brytanii dojdzie do ważnej pracy nad ustaleniem stosunków Unii 27 krajów i W. Brytanii w sferze usług finansowych, co będzie źródłem ryzyka"- stwierdza dokument. "Jaka będzie właściwa równowaga miedzy unijnymi i pozaunijnymi usługami finansowymi zwłaszcza w kontekście brexitu w kluczowych sektorach?" - zastanawiają się autorzy dokumentu.

Stwierdzili, że ta kwestia zostanie rozwiązana w ramach podejmowanych starań nad stworzeniem paneuropejskiej "unii rynków kapitałowych"(CMU), mającej zapewnić większą samowystarczalność w zasadniczych usługach finansowych. "Tworzenie CMU będzie tym ważniejsze, że W.Brytania wycofuje się z Unii" - napisali i wspomnieli o autonomii unijnej infrastruktury finansowej. Wiele platform notujących małe firmy można skonsolidować "na wzór modelu Nasdaq"

Raport proponuje następnej Komisji Europejskiej wśród zestawu działań przyjęcie europejskiej ustawy o cyberbezpieczeństwie sektora finansowego i nowe ustawy o kryptowalutach. "Cyberbezpieczeństwo może skorzystać na bardziej scentralizowanym i skoordynowanym podejściu i ramach na szczeblu Unii" - stwierdza dokument.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA