fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Aplikacje/egzaminy

Szef adwokatury pisze do Ziobry ws. sytuacji aplikantów adwokackich

Fotorzepa/Jerzy Dudek
Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, mec. Jacek Trela, wystosował list do ministra sprawiedliwości, Zbigniewa Ziobry, w sprawie sytuacji aplikantów adwokackich, których egzamin – z uwagi na stan epidemii – został odwołany.

Oto postulaty przedstawione przez prezesa NRA Ministrowi Sprawiedliwości:

1. Czas ogłoszenia nowego terminu egzaminu. Wskazane wydaje się, aby zachowany został termin określony w art. 78a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, tj. aby egzamin adwokacki został przeprowadzony nie wcześniej niż 90 dni po jego ogłoszeniu. Jednakże, gdyby z uwagi na zaistniałe okoliczności konieczne było ogłoszenie z mniejszym wyprzedzeniem czasowym, powinien być zachowany minimum 45-dniowy odstęp między datą ogłoszenia a terminem egzaminu adwokackiego. Takie wcześniejsze powiadomienie o egzaminie pozwoli z jednej strony na podjęcie przez aplikantów przerwanej nauki do egzaminu, a z drugiej strony umożliwi organizacyjne przygotowanie egzaminu przez samorząd.

2. Urlop na przygotowanie do egzaminu przed nowym terminem. Uzasadnione jest przyznanie aplikantom dłuższego niż 7 dni urlopu (taki wymiar został obecnie wprowadzony), co poddaję pod uprzejmą rozwagę Pana Ministra.

3. Zwrot opłaty za egzamin dla osób, które nie będą mogły przystąpić do egzaminu w nowym terminie. Wskazane byłoby wprowadzenie regulacji prawnej gwarantującej, że osoba, która złożyła wniosek o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w dniach 24-27 marca 2020 r. i została dopuszczona do egzaminu, otrzyma na swój wniosek zwrot wniesionej opłaty (2 080 zł) w przypadku, gdyby nie mogła przystąpić do egzaminu w nowym terminie.

4.Przywrócenie statusu aplikanta osobom, które zostały skreślone z listy aplikantów na swój wniosek po zakończeniu aplikacji, a przed terminem egzaminu, który został odwołany. Wśród aplikantów, którzy zakończyli aplikację w dniu 31 grudnia 2019 roku są osoby, które po jej zakończeniu złożyły wniosek o skreślenie z listy aplikantów adwokackich. Osoby te w związku ze zmianą terminu egzaminu adwokackiego nie uzyskają tytułu adwokata i uprawnień zawodowych w planowanym terminie. Osoby takie powinny mieć możliwość złożenia wniosku o przywrócenie na listę aplikantów z uwagi na zmianę okoliczności wpływających na ich sytuację zawodową.

5. Przedłużenie uprawnień do zachowania statusu aplikanta ponad okres, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze. Poddaję pod rozwagę Pana Ministra przedłużenie uprawnień przysługujących aplikantom adwokackim po zakończeniu aplikacji ponad okres, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 4 Prawa o adwokaturze, tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Źródło: adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA