fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Nowy kodeks etyki adwokackiej w listopadzie 2020 r.

Adobe Stock
Naczelna Rada Adwokacka postanowiła, że nad nowymi zasadami etycznymi odbędą się ogólnoadwokackie konsultacje, a kodeks zostanie uchwalony w listopadzie podczas krajowego zjazdu.

„Krajowy Zjazd Adwokatury zobowiązuje Naczelną Radę Adwokacką do dokonania kompleksowej analizy kodeksu etyki adwokackiej, przedstawienia propozycji zmian uwzględniających wymagania współczesności oraz oczekiwania środowiska adwokackiego, a także przedstawienia propozycji zmian zasad etyki adwokackiej, w tym w razie potrzeby opracowania projektu nowego zbioru zasad etyki adwokackiej i godności zawodu". Postanowienie tej treści znalazło się w uchwale nr 26 podjętej na ostatnim Krajowym Zjeździe Adwokatury, który odbył się w listopadzie 2016 r. w Krakowie.

Właśnie, po niemal czterech latach prac i debatowania nad tą sporną kwestią, uznano, że jednak właściwszym podmiotem do uchwalenia nowych norm etycznych – zamiast NRA, jak to bywało – będzie listopadowy zjazd wyborczy palestry.

– Komisja etyki zakończyła pracę nad nowym zbiorem zasad etyki adwokackiej. Posiedzenie plenarne NRA, na którym miało dojść do uchwalenia tego korporacyjnego aktu prawnego, zdecydowało jednak, że ostateczna aprobata nowych rozwiązań powinna należeć do KZA – informuje „Rzeczpospolitą" profesor Maciej Gutowski, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu.

Czytaj także:

Jak ujawnił, zaproponowane rozwiązania nie przez wszystkich członków plenum władz adwokatury zostały ocenione jednakowo.

– Uznaliśmy więc, że lepiej przygotować modelowe przepisy i przekazać je do dyskusji i ostatecznej aprobaty Zjazdu – mówi profesor Gutowski.

Konsultowany projekt, ma status projektu autorstwa Naczelnej Rady Adwokackiej. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, za taką procedurą jego uchwalenia optowała m.in. stołeczna adwokatura.

Członkowie jej władz mieli podkreślać, że projekt nowych regulacji powinien zostać poddany szerokim konsultacjom – ze szczególnym uwzględnieniem uwag płynących od sędziów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA