fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Adwokaci

Adwokaci przyznali tytuł Kobieta Adwokatury 2018

Anna Mazurczak
materiały prasowe
Adwokat Anna Mazurczak została laureatką II edycji konkursu Kobieta Adwokatury 2018. Kapituła wyróżniła także dwie inne adwokatki: Monikę Sokołowską i Beatę Bieniek-Wierę.

Ogłoszenie wyników odbyła się dzisiaj w siedzibie Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela powiedział, że w tym roku więcej zgłoszeń kandydatek pochodziło od podmiotów spoza samorządu adwokackiego, co świadczy o tym, że panie adwokat wykonują swój zawód w sposób zauważalny w przestrzeni publicznej. Przypomniał także, że konkurs jest jednym ze sposobów wypełniania zaleceń Krajowego Zjazdu Adwokatury z 2016 roku, który zobowiązał władze NRA do zwiększenia udziału kobiet adwokatów w działalności samorządowej. Dziś zaledwie trzy panie są dziekanami izb, więcej pań pełni funkcje wicedziekanów.

Czytaj też: Adwokaci przyznali tytuł Kobieta Adwokatury 2017

Tytuł "Kobiety Adwokatury 2018" otrzymała adwokat Anna Mazurczak  z izby warszawskiej. Zajmuje się ochroną praw osób LGBT. W 2018 roku odeszła z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i założyła własną kancelarię, w której udziela pomocy prawnej osobom LGBT, parom tej samej płci i ich dzieciom. Wspiera zwłaszcza osoby doświadczające dyskryminacji ze względu na orientację seksualną lub tożsamość płciową. W samorządzie adwokackim pełni funkcje członkini Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz wiceprzewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest członkinią Zespołu Pomocy Prawnej Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz pełnomocniczką (pro bono) ds. Polityki Antymobbingowej i Antydyskryminacyjnej fundacji Akcja Demokracja.

I wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Monika Sokołowska z izby lubelskiej. Ma szczególnie bogate doświadczenie prowadzeniu spraw dotyczących przemocy w rodzinie i rozwodowych. Od 2015 do 2018 roku udzielała porad w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach. W samorządzie adwokackim pełni funkcję sędzi dyscyplinarnego izby lubelskiej (od 2016 r.). Jest współpomysłodawczynią i przewodniczącą Komisji ds. Integracji Samorządowej Kolektyw Koleżeński przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie, powstałej w 2018 roku, której celem jest aktywizowanie młodych adwokatów. W ramach działalności tej komisji, adw. Sokołowska zorganizowała swój autorski projekt: cykl spotkań poświęconych zagadnieniu równego traktowania „Równi w prawie, równi w życiu?"

II wyróżnienie w konkursie otrzymała adw. Beata Bieniek-Wiera z izby katowickiej. Ukończyła studia doktoranckie na kierunku prawo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studia podyplomowe Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pani mecenas specjalizuje się w sporach korporacyjnych, występuje jako obrońca przed wrogimi przejęciami, obrońca wspólników mniejszościowych, a także jako obrońca przed czynami nieuczciwej konkurencji. W izbie katowickiej pełni funkcje: członka Komisji Edukacji Prawnej i Kontaktu ze Szkołami Wyższymi, członka Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego, członka Sekcji Prawa i Postępowania Karnego oraz Sekcji Prawa Handlowego i Gospodarczego oraz członka Komisji ds. Sportu i Integracji.

„Kobieta Adwokatury" to konkurs, w którym palestra  wyróżnia wybitne adwokatki angażujące się w działalność na rzecz społeczeństwa i swojego samorządu. Zwyciężczynię wybiera specjalna kapituła. W tym roku zasiadali w niej: adw. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, przewodnicząca Kapituły, adw. Małgorzata Mączka-Pacholak, adw. Natalia Klima-Piotrowska, adw. Emilia Barabasz, r.pr Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, adw. Rafał Dębowski - sekretarz NRA i reprezentant Prezesa NRA, adw. Jakub Bartosiak, Danuta Przywara, prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, adw. Paulina Kieszkowska-Knapik – laureatka poprzedniej edycji Konkursu.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA