fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pijani kierowcy - konsekwencje kierowania autem w stane nietrzeźwości

123RF
Członek korpusu służby cywilnej nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo i musi się cieszyć nieposzlakowaną opinią. Niespełnianie choćby jednej z tych przesłanek spowoduje ustanie jego stosunku pracy.
Problem

Pracownik służby cywilnej w czasie urlopu prowadził samochód w stanie nietrzeźwości, czego skutkiem jest wszczęcie przeciwko niemu postępowania karnego. Czy spowoduje to rozwiązanie z nim umowy o pracę z powodu utraty nieposzlakowanej opinii?

Co mówią przepisy

W art. 4 ustawy o służbie cywilnej (dalej: u.s.c.) przewidziano, że w służbie cywilnej może być zatrudniona tylko osoba, która:

- jest obywatelem polskim (z zastrzeżeniem art. 5 u.s.c.),

- korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy oraz

- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

W myśl art. 69 u.s.c., w sytuacji gdy przeciwko członkowi korpusu służby cywilnej (czyli zarówno pracownikowi, jak i urzędnikowi służby cywilnej) zostało wszczęte postępowanie karne, dyrektor generalny urzędu może zawiesić go w pełnieniu obowiązków do czasu zakończenia tego postęp...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA