fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dodatkowy urlop - komu przysługuje

W razie zbiegu uprawnień do urlopu dodatkowego z różnych tytułów policjant ma prawo do jednego urlopu dodatkowego w wymiarze najkorzystniejszym
Rzeczpospolita, Roman Bosacki Roman Bosacki
Policjant może korzystać z urlopu wypoczynkowego nawet przez 52 dni w roku kalendarzowym. Ale musi spełnić warunki: mieć odpowiedni staż, wiek i pełnić służbę w warunkach szkodliwych.

Podstawowy wymiar urlopu wypoczynkowego jest jednakowy dla wszystkich policjantów. Każdy z nich, niezależnie od stażu służby i wieku, ma więc prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Każdy też może nabyć prawo do dodatkowego urlopu – jeśli spełni określone w przepisach warunki.

Bonus za lata służby

Dodatkowym urlopem premiowana jest m.in. długoletnia służba w Policji. I tak pięć dni takiego urlopu przysługuje funkcjonariuszom mającym 15-letni staż służby. Dziewięć dni dodatkowego urlopu dostanie policjant posiadający 20-letni staż służby, a 13 dni funkcjonariusz z 25-letnim stażem.

Prawo do pierwszego takiego urlopu policjant nabywa z dniem osiągnięcia wymaganego stażu. Z tym że zgodnie z § 10 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (dalej: rozporządzenie urlopowe) wlicza się do niego również okresy innej służby, traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA