Rzecznik pacjentów zmienił adres

1 stycznia 2024 r. Rzecznik Praw Pacjenta przeprowadził się do nowej siedziby w Warszawie.

Publikacja: 02.01.2024 11:10

Rzecznik pacjentów zmienił adres

Foto: Adobe Stock

Do końca 2023 r. Biuro RPP mieściło się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Od Nowego Roku nowy adres to ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa. Numery telefonów, adresy e-mail pozostają bez zmian.

„Osoby zainteresowane wizytą osobistą w Biurze zapraszamy od 3 stycznia 2024 r. już do nowej siedziby Biura, po wcześniejszej rezerwacji. Prosimy również o aktualizację swoich rejestrów oraz wszelkich dokumentów, które mogą odnosić się do naszej lokalizacji.”  - czytamy na stronie RPP.

Czytaj więcej

Eksperci PAN: prawa pacjenta do zmiany, wybór rzecznika też

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów.  W zakresie jego jego kompetencji leży m.in.: 

  • prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów;
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających ws. naruszenia praw pacjenta;
  • w sprawach cywilnych dotyczących naruszenia praw pacjenta wykonywanie zadania na prawach prokuratora;
  • ochrona praw pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 685);
  • opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta;
  • współpraca w zakresie przestrzegania praw pacjenta z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych;
  • analiza skarg pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy.

Od 6 września 2023 roku RPP przyjmuje wnioski o przyznanie świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, czyli rekompensaty dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta, świadczenie przysługuje również jego bliskim.

 

Sądy i trybunały
Sędzia Piebiak może stracić immunitet. Oskarża go były lider KOD
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Konsumenci
Frankowicze mają nowy sposób na banki. Donoszą do prokuratury
Podatki
Ryczałtowcy chcą dzielić biznes, by obniżyć składkę zdrowotną
Praca, Emerytury i renty
Będzie dodatkowa waloryzacja emerytur i rent. Rząd odsłania karty
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Nieruchomości
Mieszkania społeczne. Koniec wyodrębniania na własność