Pismo to efekt analizy danych statystycznych, zebranych na podstawie analizy wyjazdów Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), a dotyczących ilości użytych środków przeciwbólowych.

W piśmie sformułowane zostały propozycje działań, służących podniesieniu komfortu pacjenta oraz lepszej realizacji jego prawa do leczenia bólu. Podkreślił, że w obecnej sytuacji niezwykle ważne jest po pierwsze zapewnienie możliwości kształcenia podyplomowego dla pracowników zespołów ratownictwa medycznego z zakresu postępowania przeciwbólowego. Po drugie, możliwości  zastosowania metoksyfluranu w analgezji przedszpitalnej w ramach farmakoterapii ZRM (powyższe stosowane jest w opiece przedszpitalnej poza granicami Polski).

Rzecznik praw pacjenta proponuje też opublikowanie przez resort zdrowiu dobrych praktyk leczenia bólu u osób dorosłych w podstawowych zespołach ratownictwa medycznego - w formie kieszonkowej lub elektronicznej, dostępnej na tabletach ZRM.

RPP przypomina, że od 6 lutego 2022 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające standardy organizacji leczenia bólu u pacjentów w warunkach ambulatoryjnych. Standardy nakładają na lekarzy obowiązek oceny, monitorowania i właściwego leczenia bólu przewlekłego. Przepisy wskazują, że leczenie ma się zacząć już na etapie wizyty w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej. Świadczenia w poradni leczenia bólu, udzielane są w przypadku wyczerpania możliwości diagnostycznych i leczniczych pacjenta w podstawowej opiece zdrowotnej, albo kiedy wystąpią trudności z postawieniem diagnozy, dotychczasowa terapia jest mało skuteczna lub istnieje konieczność zastosowania inwazyjnych metod leczenia - wskazuje rzecznik praw pacjenta.

Czytaj więcej

Będą nowe zasady leczenia bólu. Jest rozporządzenie ministra zdrowia