Nowy komunikat towarzyszący reklamom leków trudniej będzie zignorować. Dotychczasowy spowszechniał. Do tego jest długi i aby nie płacić za czas antenowy, w reklamach wypowiada się go tak szybko, że czasem trudno go zrozumieć.

Dlatego reklamy produktów leczniczych będą musiały zawierać trzy różne wersje ostrzeżenia dotyczącego ich stosowania. Będą sformułowane prostszym niż dotychczas językiem i krótsze.

Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra zdrowia, skierowanego właśnie do konsultacji. Jedna z wersji będzie brzmiała: „To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą”. Pozostałe będą przypominać pacjentom, że leki należy stosować zgodnie z ulotką i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Powinni także zwrócić uwagę na przeciwwskazania. Każda nowa wersja reklamy danego produktu leczniczego będzie musiała zawierać inne ostrzeżenie niż poprzednia.

Treść komunikatu będzie musiała być odczytana wyraźnie i ukazywać się na ekranie przez co najmniej osiem sekund.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Czytaj więcej

Reklama implantów podobna jak leków. Jest projekt ustawy