O projekcie resortu zdrowia napisał w mediach społecznościowych, senator Koalicji Obywatelskiej, Krzysztof Brejza. 

Chodzi o zapis w projekcie noweli o Systemie Informacji Medycznej, który - jak pisze Brejza - zakłada, że "od stycznia 2022 roku usługodawcy udzielający świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, ale także realizujący je komercyjnie, będą mieli obowiązek raportowania do Systemu Informacji Medycznej faktu ciąży u pacjentki".

Brejza poinformował, że w tej sprawie zwrócił się do ministra zdrowia z interwencją senatorską. Zapytał, kto zainicjował tę zmianę i "z czego wynika potrzeba monitorowania zgłoszeń ciąż już na wczesnym etapie we wszystkich podmiotach leczniczych".

Do doniesień Brejzy odniósł się rządowy portal Centrum e-Zdrowie, który podlega resortowi Adama Niedzielskiego.

"Konieczność raportowania i pozyskania informacji o ciąży jest podyktowana względami medycznymi, m.in. związanymi z ordynowaniem leków – pozwoli w przyszłości na uniknięcie przepisania leków niewskazanych przy ciąży oraz w sytuacji udzielania świadczeń ratujących życie w przypadku niemożności pozyskania informacji od pacjenta" – czytamy w komunikacie.

"Ponadto wykorzystanie informacji o ciąży jest niezbędne do weryfikacji uprawnień dodatkowych, jak np. uprawnień ciężarnych do otrzymania bezpłatnych leków lub prawa dostępu do świadczeń poza kolejnością" – dodano.

Opublikowano projekt nowelizujący rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zdarzenia medycznego przetwarzanego w systemie informacji oraz sposobu i terminów przekazywania tych danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM). W zakresie nowych danych, które pojawią się w SIM są m.in.: dane służące identyfikacji podmiotu medycznego, dane dotyczące wyrobów medycznych, informacje o alergiach, implantach, grupie krwi, informacja o rozpoczęciu i zakończeniu hospitalizacji, kod ICF w zakresie rehabilitacji leczniczej oraz informacja o ciąży. Dane o alergiach, grupie krwi, ciąży czy implantach do 30.06.2022 będą raportowane fakultatywnie.

Centrum e-Zdrowie