Adwokaci Paryża, Warszawy i Niemiec apelują do polskich władz

Przedstawiciele trzech europejskich wspólnot adwokackich – Paryża, Warszawy i Niemiec - podpisali w Paryżu wspólny protest przeciwko systematycznemu naruszaniu w Polsce rządów prawa oraz niezależności sądownictwa.

Aktualizacja: 04.12.2019 11:46 Publikacja: 04.12.2019 10:49

Adwokaci Paryża, Warszawy i Niemiec apelują do polskich władz

Foto: Adobe Stock

Do podpisania trójstronnego listu otwartego doszło w ramach odbywających się w dniach 27 – 30 listopada 2019 r. w Paryżu uroczystości, związanej z zakończeniem roku adwokackiego 2019 – Rentrée Solenelle du Barreau de Paris. Adwokaci zwravcają w nim uwagę na fakt, że poszanowanie niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

Sygnatariusze listu podkreślili, że potencjalne zagrożenia rządów prawa oraz praw i wolności, wynikające z reformy wymiary sprawiedliwości przeprowadzonej w ostatnich czterech latach przez większość parlamentarną, zostały teraz przekształcone w rzeczywiste i konkretne represje wobec tych, którzy walczą o utrzymanie wspólnych europejskich zasad i wartości, i którzy sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władze, w szczególności przeciwko sędziom, prokuratorom i adwokatom.

Oto treść trójstronnego listu otwartego:

Paryż, 29 listopada 2019 r.

My niżej podpisani, jako przedstawiciele zawodów prawniczych w Niemczech, Paryżu i Warszawie, wyrażamy wspólnie sprzeciw przeciwko postępującemu łamaniu zasady niezależności sądownictwa i w konsekwencji rządów prawa przez polskie władze ustawodawczą i wykonawczą.

Poszanowanie dla niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

W świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w którym Trybunał wskazał kryteria oceny niezależności i bezstronności władzy sądowniczej, konieczne jest ponowne podkreślenie, że zmiany ustawodawcze uchwalone na przestrzeni ostatnich czterech lat w odniesieniu do sądownictwa w Polce są w swej istocie sprzeczne z podstawowymi zasadami i wartościami prawa Unii Europejskiej. Dotyczy to w szczególności przepisów ustaw, które przyznały władzy wykonawczej w Polsce znaczny wpływ na Krajową Radę Sądownictwa, powołały do życia dwie nowe Izby Sądu Najwyższego i wprowadziły nowe regulacje, dotyczące postępowań dyscyplinarnych w sprawach sędziów, prokuratorów i adwokatów.

Stwierdzamy, że zagrożenia dla rządów prawa, wynikające z wprowadzonych przepisów, przybrały obecnie formę realnych i konkretnych działań przeciwko osobom, które działają w obronie zasad wspólnych dla Europejskiej kultury prawnej i sprzeciwiają się niekonstytucyjnym reformom wprowadzanym przez polskie władzę. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych przeciwko sędziom, prokuratorom praz adwokatom.

Wzywamy Polskie władze ustawodawczą i wykonawczą do podjęcia wszelkich kroków niezbędnych dla przywrócenia rządów prawa, niezależności władzy sądowniczej oraz do zachowania niezależności zawodów prawniczych i ich samorządów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych.

Mikołaj Pietrzak, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Edith Kindermann, Prezydent Niemieckiego Samorządu Adwokackiego (Deutscher Anwaltverein)

Marie-Aimée Peyron, Dziekan Paryskiej Izby Adwokackiej

Do podpisania trójstronnego listu otwartego doszło w ramach odbywających się w dniach 27 – 30 listopada 2019 r. w Paryżu uroczystości, związanej z zakończeniem roku adwokackiego 2019 – Rentrée Solenelle du Barreau de Paris. Adwokaci zwravcają w nim uwagę na fakt, że poszanowanie niezależności władzy sądowniczej, podziału władz oraz rządów prawa jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli Unii Europejskiej oraz dla ochrony ich praw i wolności.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Praca, Emerytury i renty
Koniec 500+. Kiedy ostatnie wypłaty? 800+ na koncie już w grudniu?
Konsumenci
Nowy Sejm przyjął pierwszą ustawę. Dotyczy zakazu handlu w niedziele
W sądzie i w urzędzie
PESEL można już zastrzec. Jak to zrobić?
Prawo pracy
Szef może zablokować samowolną pracę po godzinach
W sądzie i w urzędzie
Pierwsza skarga następcy Ziobry. Zarzuca sądowi "bezduszny formalizm"
Materiał Promocyjny
Nowe narzędzia to nowe możliwości