Do głosowania w sprawie uchwały doszło w poniedziałek. Za jej podjęciem miało głosować 27 członków Rady Wydziału (ok. 2/3 głosujących), przeciw - 11, od głosu wstrzymało się 3 członków Rady.

W uchwale Rada Wydziału wyraża sprzeciw wobec "podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego, wskazywanych przez różne niezależne instytucje krajowe i międzynarodowe (...)".

W uchwale podkreślono, że sprzeciw ma charakter apolityczny. - Kierujemy się jedynie tym, że organy władzy państwowej, bez względu na to, kto pełni ich funkcje, w każdym czasie mają obowiązek poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, a uczelnia w każdym czasie, bez względu na to, jakie siły polityczne reprezentowane są w organach władzy publicznej, ma obowiązek realizowania przywołanego powyżej ustawowego zadania - czytamy.

"Dziennik Bałtycki" przypomina, iż prof. dr hab. Jakub Stelina, który podał się do dymisji, w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego promotorem był prof. Lech Kaczyński.

Czytaj także: Lech Kaczyński był moim promotorem - Stelina o tym jak został prawnikiem