- Pragniemy poinformować, że profesor Zbigniew Ćwiąkalski, wykładowca Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat i autorytet prawny został uhonorowany Medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego - głosi komunikat Towarzystwa Jana Karskiego, pod którym podpisała się wiceprzewodnicząca Towarzystwa, dr Wiesława Kozielewska-Trzaska.

Wyjaśniono, że Ćwiąkalski otrzyma medal "za wypełnienie pro bono misji obrończej niewinnie skazanego Tomasza Komendy poprzez procesowe doprowadzenie do uniewinnienia go oraz w osobnym postępowaniu sądowym do zasądzenia należnego mu odszkodowania i zadośćuczynienia". - Po prostu za pokazanie Polakom, że wymiar sprawiedliwości nie może być wymiarem niesprawiedliwości. Za przywrócenie elementarnego sensu pojęciom winy i kary - wskazano.

Poinformowano, że wręczenie Medalu odbędzie się w murach Uniwersytetu Jagiellońskiego z udziałem władz uczelni, w tym jej rektora prof. Jacka Popiela.

W lutym Sąd Okręgowy w Opolu zasądził na rzecz Tomasza Komendy 12 mln zł zadośćuczynienia oraz 811 tys. 533 zł odszkodowania od Skarbu Państwa.

Za zgwałcenie i zabójstwo 15-letniej Małgosi w Miłoszycach, Tomasz Komenda został skazany na 25 lat więzienia. Po 18 latach spędzonych w więzieniu został oczyszczony ze wszystkich stawianych mu zarzutów.