Został nim Mateusz Szewczyk z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Z kolei konkurs dla podatkowców – Moneta Aurea – wygrał Piotr Skalimowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Ile waży mózg księgowego?" – na to pytanie musieli odpowiedzieć finaliści konkursu dla miłośników rachunkowości – Moneta Platina. Wcześniej rozwiązywali testy i odpowiadali na pytania jury. Ostatni etap to występ przed publicznością na gali finałowej.

Konkursy Moneta Aurea i Moneta Platina są organizowane m.in. przez firmę doradczą Deloitte i redakcję "Rzeczpospolitej".

– Spółka, która chce ująć kapitał intelektualny w sprawozdaniu finansowym, powinna określić metody jego wyceny – tłumaczył zwycięzca konkursu w czasie swojego wystąpienia. – Trudno go będzie jednak wiarygodnie oszacować.

Kowalscy i Einsteiny

Próbę uporządkowania zasobów intelektualnych firmy podjął zdobywca drugiego miejsca Łukasz Wierzbicki. Pierwsza kategoria to zwykły Kowalski zaliczany do aktywów szybkozbywalnych. Druga to tzw. młodzi wykształceni z dużych miast. Choć są przekonani, że wiedzą wszystko, ich wartość początkowa wynosi zero. Trzecia grupa to Einsteiny – osoby o unikalnych kompetencjach i umiejętnościach. Wydaje się, że zalicza się do nich księgowych, bo są zwalniani z firm na końcu.

Paweł Niśkiewicz

, który zajął trzecie miejsce, podkreślał natomiast, jak bardzo potrzebni są w przedsiębiorstwie pracownicy zdolni do szybkiego reagowania i dostarczania użytecznych informacji.

Optymalizacja i unikanie

Trochę inną formułę miał konkurs dla podatkowców. Oprócz odpowiedzi na pytania konkursowe uczestnicy musieli przygotować pracę pisemną, a w finale obronić ją przed jury.

Zwycięzca pisał o podatkowych skutkach nieważności czynności prawnej, i to na gruncie kilku podatków – VAT, dochodowych, od czynności cywilnoprawnych. Przeanalizował też rolę prawa podatkowego w całym systemie prawa i uprawnienia organów skarbowych do badania rzeczywistych zamiarów podatników.

Zdobywczyni drugiego miejsca Anna Borgosz zajęła się tematyką unikania opodatkowania. Podkreślała, jak trudno wytyczyć wyraźną granicę między dozwoloną optymalizacją a niezgodnym z przepisami unikaniem płacenia podatków.

Podobne zagadnienia roztrząsał zdobywca trzeciego miejsca Kamil Jezierski, który przygotował pracę "Strategia podatkowa jako element zarządzania przedsiębiorstwem".

Celem konkursów jest promowanie zawodów audytora i doradcy podatkowego.

We wszystkich edycjach zarejestrowało się ponad 20 tys. studentów z 45 różnych uczelni. W tym roku na zwycięzców czekały m.in. nagrody pieniężne, laptop i staże u organizatorów.

Zobacz: finał konkursów w obiektywie fotoreportera

Zobacz więcej w serwisie:

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Studenci prawa

»

Moneta Aurea i Platina

»

Moneta Aurea

Prawnicy, doradcy i biegli

»

Studenci prawa

»

Moneta Aurea i Platina

»

Moneta Platina

masz pytanie, wyślij e-mail do autora p.wojtasik@rp.pl